Ovo sada je samo muka i iznurivanje. Ideja da će Simpo radeći izmirivati redovne i reprogramirane obaveze je zavaravanje.

   

Konsolidovani finansijski izveštaj koji je usvojen 29. juna ove godine pokazuje da gubitak Simpa u 2014, računajući i zavisna preduzeća, iznosi preko 7,6 milijardi dinara – rekao je za VranjeNET Vene Zdravković, ovlašćeni predstavnik Grada Vranja u Skupštini akcionara ove kompanije.

Vene Zdravkovic

Zdravković

Zdravković smatra da je istina o budućnosti Simpa gorka, te da priča o vraćanju ove fabrike na stare pozicije predstavlja samoobmanjivanje.

– Bio bih srećan da grešim, ali mislim da je sudbina Simpa poražavajuća. Ovo sada je samo neka muka i iznurivanje. Ideja da će oni radeći izmirivati redovne i reprogramirane obaveze je zavaravanje. Pričamo priče i lažemo sami sebe. Mislim da njihovi dugovi prema poveriocima, bankama, fondovima, daleko prevazilaze vrednost imovine. Njhovi troškovi su ogromni, i pitanje je da li sada uopšte imaju neku akumulaciju i dobit ili trenutna prozvodnja samo stvara nove gubitke – navodi Zdravković.

Predstavnik Grada Vranja u Skupštini akcionara Simpa dodaje da su ovoj kompaniji najveća konkurencija njeni radnici koji prave pločasti nameštaj po garažama bez ikakvih obaveza prema državi.

– Ako je država voljna da pomogne, imajući u vidu geografski položaj Vranja i činjenicu da je pomagala drugim preduzećima, ona mora da pronađe strateškog partnera i da kaže: Simpo ne duguje više ništa, umesto njega duguje Srbija, prodajemo ga za jedan dolar, pri čemu je strateški partner taj koji preuzima obavezu da zadrži radnike, nastavi proizvodnju i redovno izmiruje obaveze – smatra Zdravković.

Prema podacima Centralnog registra za hartije do vrednosti, Grad Vranje trenutno je vlasnik četvrtine kapitala Simpa, jer je na podsticaj Vlade Srbije lokalna skupština septembra prošle godine donela odluku da se potraživanje Grada po osnovu poreza na zarade u iznosu od preko dve milijarde dinara konvertuje u trajni ulog u ovu kompaniju.

Z. R.