Vranje – Zavarivač će biti privatizovan prodajom imovine putem javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem – saznaje Vranje Net iz Agencije za privatizaciju.

  

Otuda navode da je Zavarivač marta ove godine dostavio Program za prodaju imovine, ali da je Zaključkom Agencije taj dokument vraćen na ispravku, odnosno da je vranjanskom preduzeću naloženo da dostavi i izjave svih založnih poverilaca da su saglasni sa Programom.

– Subjekt privatizacije još uvek nije postupio u skladu sa nevednim zaključkom Agencije za privatizaciju. Uslov za objavu javnog poziva za prodaju imovine Zavarivača je da preduzeće dostavi ispravljeni Program za prodaju imovine koji će sadržati saglasnost svih založnih poverilaca – navode iz Agencije za privatizaciju.

Z. R.