Vranje – Model privatitacije za Simpo i Jumko još uvek nije utvrđen, saznaje portal Vranje NET iz Agencije.

  

Kako je navedeno iz ove institucije, u skladu sa Zakonom o privatizaciji, Agencija je oktobra prošle godine dostavila dopis Ministarstvu privrede sa predlogom da model privatizacije Jumka bude strateško partnerstvo, odnosno zajedničko ulaganje putem osnivanja novog privrednog društva.

Iako je Ministarstvo privrede najavilo da će do 1. decembra 2014. doneti odluku o metodu i modelu privatizacije, to se u slučaju Jumka nije dogodilo.

– Odluka o modelu privatizacije još nije doneta – kratko su tim povodom naveli iz Agencije.

Što se Simpa tiče, na osnovu Inicijative o rešavanju poslovnih problema i statusa ovog preduzeća, koju su pokrenuli Ministarstvo privrede i Ministarstvo finansija, jula prošle godine potpisan je Ugovor o mirovanju dugova sa svim poslovnim bankama. Zaključkom iz avgusta 2014, Vlada se saglasila da se potraživanja prema Simpu i njegovim povezanim društvima, po osnovu poreskog duga i ostalih dugova po osnovu javnih prihoda, dospela i nenaplaćena na dan 30.06.2014. godine konvertuju u trajni ulog Republike Srbije u kapital Simpa.

– Agencija za privatizaciju je oktobra 2014. donela Zaključak o prekidu postupka privatizacije, koji će trajati do rešavanja prethodnog pitanja, odnosno registracije promene vrednosti i strukture kapitala u nadležnim registrima, u skladu sa Zaključkom Vlade. Postupak konverzije nije okončan – kažu u Agenciji.

Inače, prošle godine Agencija je pozvala potencijalne investitore da pošalju pismo o zainteresovanosti za ulaganje u neprivatizovana srpska preduzeća. Želju da kupi Jumko pokazala je poljska kompanija Andropol, dok je za Simpo, navodno, bila zainteresovana ruskа Delo grupa.

Z. R.