Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje objavljene na portalu VranjeNET.

Korišćenjem bilo kog dela portala VranjeNET, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima i da su ih razumeli u celosti.

Neovlašćeno korišćenje autorskog sadržaja sa portala VranjeNET, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Privatnost korisnika portala VranjeNET je zaštićena i njihovi lični podaci ostaće skriveni od javnosti, izuzev u slučajevima krivičnog gonjenja.

Administrator portala VranjeNET zadržava pravo da uklanja sadržaje koje kreiraju korisnici na mestima predviđenim za komentare i drugim interaktivnim delovima portala, ako oceni da krše pravne i etičke norme.

Portal VranjeNET nije odgovoran za kršenje domaćeg i međunarodnog prava, koje posetioci počine koristeći se sadržajima objavljenim na portalu.

Portal VranjeNET zadržava pravo izmene ovih uslova u bilo kom trenutku.