Nik Kejv

Četiri susreta s Nikom Kejvom

U ovom i konačno raspadnutom svetu lišenom bilo kakvog smisla Nik Kejv je ostao ikona kojoj se molimo i u koju verujemo, on nam isijava večnu istinu da nam je samo ljubav ostala i da treba imati hrabrosti da joj otvorimo vrata.