Nismo biro za zapošljavanje

Nismo želeli ni u kakve predizborne koalicije iako su nas zvali iz mnogih partija i udruženja, a odbili smo i neke grupe kompromitovanih ljudi koje su želele da se uvuku na našu listu. Što se tiče preletača, kad dođu kod nas i vide kako funkcionišemo, sami odu.