El Sistema Vranje

El Sistema: Od Binovca do Kolarca

Deca su najbolji učitelji drugoj deci i najviše ih motiviše kada vide kako vršnjak napreduje. El Sistema se izdvaja po grupnom radu koji omogućava uživanje.