Prema nacrtu završnog računa Budžeta Grada Vranja za 2014, koji je na poslednjoj sednici usvojilo Gradsko veće, u prošloj godini zabeležen je suficit od 77,3 miliona dinara.

   

Kako prenosi zvanični portal Grada Vranja, šefica Trezora Suzana Jovanović, navela je da je budžet za 2014. godinu bio razvojni, da je obezbedio nesmetano funkcionisanje svih budžetskih korisnika i izmirenje zaostalih i tekućih obaveza.

Ona je istakla da su na kraju godine ostvareni prihodi u visini od 2.301.614.000 dinara, ukupni rashodi su bili 2.224.012.000 dinara, te da ostvaren suficit iznosi 77.306.000 dinara.

– Ovaj suficit je namenski raspoređen, u najvećoj meri za obnovu zgrade pozorišta i izgradnju mesne kancelarije u Ribincu. Takođe, u 2014. godini redovno su isplaćivane zarade korisnika, nije bilo kašnjenja u isplati kredita, obezbeđeno je milion dinara za obnovu Kraljevog konaka, a Grad Vranje je obezbedio i pomoć u novcu za đake prvake, kao i 12.000 dinara za svaku novorođenu bebu – rekla je Suzana Jovanović za portal Grada Vranja.

Član Gradskog veća Branimir Stojančić je naveo da je odstupanje od plana 4.39 odsto, te da su ostvareni prihodi u visini od 98.19 odsto, što Vranje svrstava u red lokalnih samouprava sa bolje projektovanim budžetima.