Gradsko veće utvrdilo je predlog odluke o drugom rebalansu lokalnog budžeta za ovu godinu. Rashodna strana povećana je za 120 miliona dinara.


 

Član Gradskog veća za budžet i finansije Ivan Stanković naveo je na konferenciji za novinare da su statusne promene u Direkciji, Skijalištu i Upravi banje osnovni razlog zbog kojeg se pristupilo izradi novog rebalansa.

On je objasnio da je struktura važećeg budžeta izmenjena, jer je grad preuzeo obaveze javnih preduzeća koja idu u likvidaciju zbog izmena Zakona o budžetskom sistemu, kojim se od 1. decembra ove godine ukidaju indirektni budžetski korisnici.

     Prema njegovim rečima, nakon usvajanja prvog rebalansa, stvorene su i dodatne obaveze grada u iznosu od 120 miliona dinara. Stanković nije do kraja obrazložio ovaj iznos, ali je rekao da se najveće stavke odnose na ostatak treće rate za kupovinu vojnog zemljišta u Industrijskoj zoni, izradu projektne dokumentacije za dve osnovne škole, plaćanje mazuta Republičkoj direkciji za robne rezerve, kao i na troškove sudskih sporova i vansudskih poravnanja.

     Zbog Dinama je predviđeno i povećanje sredstava za oblast sporta u iznosu od 44 miliona dinara. Stanković je izjavio da taj novac neće biti utrošen, tj. da se radi o povećanju “obračunskog karaktera”.

     – Prvim rebalansom bilo je planirano 105 miliona dinara za sport, a Dinamo je od toga već uzeo preko 26 miliona, što nije u skladu sa Zakonom o sportu, prema kojem jednoj sportskoj organizaciji ne sme da se isplati više od 20 odsto od ukupno planiranih sredstava. Zato smo planirali 44 miliona više za sport, ali ta sredstva neće biti potrošena. Povećavamo samo plan – kazao je Stanković.

Sledi teška godina

     Prema onome što je rekao većnik za budžet i finansije, lokalna vlast se u pripremi drugog rebalansa vodila istom logikom kao i kod izrade prvog, kada je povećanje rashoda od 807 miliona dinara najvećim delom pokriveno papirološki (uvećavanjem stavke “Nenamenski transferi od strane Repubike” za iznos od 430 miliona), o čemu je portal VranjeNET već pisao.

     – Kao što smo i ranije rekli na sednici Skupštine i u izjavama u medijima, ne očekujemo da država pokrije taj nenamenski transfer. To je jednostavno manjak, odnosno pokazuje za koliko je grad zadužen u ovoj godini. Jako smo svesni da ta sredstva nećemo dobiti od države. Manjak ćemo morati da saniramo u sledećoj godini iz sopstvenih prihoda – objasnio je Ivan Stanković.

    O predlogu novog rebalansa odbornici će se izjasniti na sednici Skupštine koja će biti zakazana za 6. decembar, dok bi o planu budžeta za 2017. trebalo da raspravljaju 16. decembra.

     – Očekujem tešku godinu, jer ćemo prihode morati da usmeravamo na vraćanje dugova. Moraćemo sve segmente da finansiramo na mnogo manjem nivou, a prednost u svemu će imati komunalni program – rekao je Stanković.

Z. Radulović

STIŽE 50 MILIONA OD DRŽAVE

Većnik za budžet i finansije Ivan Stanković rekao je novinarima da su obavljeni razgovori sa predstavnicima Ministarstva finansija i da bi ovih dana grad otuda trebalo dobije 50 miliona dinara.

– Polovina tog novca biće utrošena za obnovu pozorišta, a ostatak je planiran za infrastrukturu. Kajmakčalanska ulica je prioritet broj jedan – najavio je Stanković.