Lokalni mediji su tu da vam da objasne ako nešto ne razumete. Na primer, kakav je profil Palme na političkoj sceni.

  

h2

U razgovoru sa građanima Vranja, došli smo do zaključka da je Jedinstvena Srbija, jedina stranka u gradu koja shodno svojim mogućnostima, nije izneverila svoje birače.

Objasnila televizija Info puls, 31. avgusta 2015.