U sklopu predizborne kampanje predsednik SPS Ivica Dačić poručio je da će se Koalicija SPS-JS uvek zalagati za društvo jednakih šansi i socijalne pravde.

I danas, kada je u Srbiji teško, kada je ona siromašna, kada ima previše glasnih, naš osnovni posao jeste da se borimo za zemlju u kojoj je pravda moguća. A to može samo bogata i jaka zemlja. Zemlja izgrađena i zaposlena, stabilna i sigurna, jer nema pravde u siromašnim društvima. Nema jednakosti među slabijima. Nema sigurnosti među slabima. Nema sigurnosti među nesigurnima. I zato smo se, poslednje četiri godine, i bavili jačanjem Srbije. I bavili se njenim izvlačenjem iz blata, i postavljanjem na noge.

Danas je dan kada svima u Srbiji pokazujemo ko smo i kolika nam je snaga. Danas mi dajemo dokaz da levica u Srbiji jesu socijalsti, samo socijalisti, i da nema nikog drugog na toj levoj strani.

Mi danas žurimo. Žurimo da 24. aprila pobedimo na levoj strani, i žurimo da, odmah posle toga, gde god budemo bili, preuzmemo odgovornost za tu borbu.