Rekordno loš rezultat Simpo je ostvario uprkos činjenici da je Grad Vranje prošle godine konvertovao svoja potraživanja od preko dve milijarde dinara, a država preko Ministarstva finansija i Fonda za razvoj finansirala smanjenje broja zaposlenih i poboljšanje likvidnosti.

   

Kompanija Simpo u poslovnoj 2014. godini ostvarila je gubitak od 6,4 milijarde dinara, odnosno preko 53 miliona evra, objavila je Agencija za privredne registre.

Prema pisanoj izjavi generalnog direktora Simpa Slađana Disića od aprila ove godine, koju je takođe objavio APR, odluka o tome kako će kompanija pokriti ovaj gubitak nije doneta.

Gubitak od preko 6,4 milijarde dinara za 2014. predstavlja crni rekord, budući da je Simpo 2013. zabeležio gubitak od tri milijarde, dok je 2012. minus iznosio 546 miliona dinara. U 2011. i 2010. Simpo beleži dobit od po nekoliko desetina miliona dinara.

Rekordno loš rezultat Simpo je ostvario uprkos činjenici da je Grad Vranje prošle godine konvertovao svoja potraživanja od preko dve milijarde dinara u kapital, a država preko Ministarstva finansija i Fonda za razvoj finansirala smanjenje broja zaposlenih i poboljšanje likvidnosti u ovoj kompaniji.

Agencija za privredne registre još nije objavila tzv. konsolidovani finansijski izveštaj, koji bi trebalo da pokaže kakvo je stanje Simpa kao celine, odnosno kada se u obzir uzme i poslovanje njegovih zavisnih preduzeća, kojih ima preko 30.

Podaci iz prethodnih godina, međutim, nimalo ne ohrabruju. Prema konsolidovanom izveštaju iz 2013, ukupan gubitak Simpa i njegovih zavisnih celina je iznosio 4,7 milijardi, a gubitak iznad visine kapitala na kraju te godine je bio preko 600 miliona dinara, što znači da kompanija već tada de facto nije imala svoju imovinu, odnosno kapital koji predstavlja razliku između imovine i obaveza.

Z. R.