Prema podacima iz redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja koji je objavila Agencija za privredne registre, gubitak Simpa u 2016. iznosio je 285 miliona dinara ili oko 2,3 miliona evra.


 

U godišnjem izveštaju o poslovanju, namenjenom akcionarima kompanije, navedeno je da je u 2016. ukupna vrednost realizovane robe iznosila 27 miliona evra (proizvodi matičnog i zavisnih preduzeća i dopunski asortiman), odnosno za 7,3 odsto više u odnosu na 2015. godinu.

Što se tiče obima proizvodnje, u pomenutom izveštaju je zabeleženo da je u 2016. na nivou matičnog društva ostvarena proizvodnja vredna 18,4 miliona EUR, što je u odnosu na 2015. više za 35 odsto. Plan za prošlu godinu, međutim, ostvaren je sa 87,7 odsto.

“Uzlazna putanja”

Minus Simpa u 2015. iznosio je 326,7 miliona dinara, dok je u 2014. zabeležen rekordni gubitak od 6,4 milijarde dinara.

Prema javnobeležničkom zapisniku sa redovne sednice Skupštine akcionara iz juna ove godine, na kojoj su usvojeni finansijski izveštaji za 2016, generalni direktor Simpa Slađan Disić je istakao da je uz pomoć države, odnosno zahvaljujući eksproprijaciji Poslovnog centra Simpa za potrebe “Beograda na vodi”, kompanija uspela da vrati najskuplje kredite koji datiraju iz 2004, 2005, 2007, 2011. i 2012. godine, te da je poslovanje vranjske fabrike krenulo uzlaznom putanjom.

Disić je naveo da je u poslednje dve godine dug Simpa po raznim osnovama smanjen za 48 miliona evra, ali da i dalje postoje obaveze iz ranijeg perioda koje otežavaju potpuno ispunjenje planova.

Sa druge strane, iz revizorske kuće “EuroAudit” dolazi mišljenje da su finansijski izveštaji Simpa sastavljeni uz pretpostavku da će kompanija nastaviti kontinuitet poslovanja.

Simpo – neograničeno poverenje države

U izveštaju “EuroAudit”- a je konstatovano da Simpo više godina loše posluje, te da su na dan 31. 12. 2016. akumulirani gubici kompanije iznosili 9,79 milijardi dinara, što je oko 80 miliona evra.

– Međutim, Republika Srbija ne namerava da likvidira Društvo (Simpo – prim. Z. R.) jer je u postupku restrukturiranje kojim većinski vlasnik ima očiglednu nameru osposobljavanja Društva za poslovanje u neograničenom periodu, odnosno preuzima određene mere u cilju prevazilaženja finansijskih teškoća i smanjenja akumuliranog gubitka – stoji u izveštaju “EuroAudit”- a.

Prema Izveštaju o poslovanju za 2016, Simpo ima 2.576 radnika, a prosečna neto zarada je 31.450 dinara.

Najveći pojedinačni vlasnik Simpa je Republika Srbija, koja raspolaže sa 35,93 odsto kapitala.

Drugi najveći pojedinačni vlasnik Simpa je Grad Vranje, koji je krajem 2014. godine pristao da konvertuje svoja potraživanja prema kompaniji u iznosu od preko dve milijarde dinara, stekavši na taj način 23,07 odsto akcija.

Z. R.