U dvorištu Haremluka ovih dana grupa radnika kroji zapušteno rastinje i iznosi smeće. Tu zatičemo i Sašu Zlatanovića, vranjskog ugostitelja, vlasnika poznatog restorana “Kod bake na ručak”. On je sa Republičkom direkcijom za imovinu potpisao desetogodišnji ugovor o zakupu ovog kulturno-istorijskog objekta koji je dve godine bio prazan i prepušten propadanju.


Razgovarao: Zoran Radulović


 

Saša Zlatanović je u razgovoru za portal VranjeNET ukratko pojasnio kolika je cena zakupa Haremluka, odnosno kakve obaveze ima prema državi i šta planira da uradi sa ovim zdanjem.

VranjeNET: Prema oglasu koji je objavila Republička direkcija za imovinu, početna mesečna cena zakupa Haremluka iznosila je 1.926,8 evra, odnosno 3,88 evra po metru kvadratnom. Kolika je vaša ponuda, na osnovu koje ste sklopili ugovor o zakupu Haremluka?

Saša Zlatanović: – Naša ponuda je 2.000 evra. Niko drugi se nije javio na oglas.

Oglasom je bilo predviđeno da zakupac prilikom potpisivanja ugovora odjednom uplati tri mesečne zakupnine, odnosno da kiriju redovno izmiruje svakog prvog u mesecu za tekući mesec. Da li ste ugovorom preuzeli još neku finansijsku obavezu?

– Pre potpisivanja ugovora uplaćene su tri mesečne zakupnine, a kiriju ćemo redovno izmirivati po ugovoru. Imamo obavezu da sami finansiramo sanaciju objekta i slično.

Vratićemo Haremluk u prvobitno stanje

U kakvom stanju ste zatekli Haremluk? U kakvom stanju su krov, instalacije, plafoni… Kolika su ulaganja potrebna da bi se objekat doveo u upotrebljivo stanje?

– Haremluk je zatečen u ruiniranom stanju, a visinu neophodnih ulaganja u ovom trenutku ne mogu da predvidim.

Šta tim povodom kažu predstavnici Zavoda za zaštitu spomenika iz Niša?

– Ljudi iz Zavoda za zaštitu spomenika će učestvovati u ovom poslu, ali nikakve izmene i promene na objektu neće se izvoditi. Objekat se vraća izgledom u prvobitno stanje.

Budući da ste ugostitelj, da li će Haremluk ponovo biti restoran, kao i u periodu dok je zakupac bio Simpo?

– Haremluk će ponovo biti restoran tipa “biznis klub”, a moja velika želja je da se dostigne kvalitet Simpa.

Kada planirate da počnete sa radom?

– Vranjanci će moći da posete Haremluk za otprilike 70 dana.