”Naš veliki zadatak je da pokrenemo Srbiju, da pobedimo u Srbiji, da bi Srbija pobeđivala. Ima li većeg i sjajnijeg, ima li časnijeg zadatka nego reći mi smo učestvovali u pokretanju jedne velike, jedne časne, jedne ponosne zemlje koja je sedamdeset godina spavala, mi smo je iz sna probudili, mi smo onaj kolektivni princ koji je poljubio trnovu Ružicu i iz sna je probudio koji može da je pokaže svetu i da kaže, pogledajte kako je mlada, kako je vitalna, kako je lepa naša Srbija. To je naš veliki zadatak ove godine.”

Poštovani sugrađani,

Ovako je govorio dr Zoran Đinđić 1997. godine. I danas, 13 godina nakon njegove smrti, istorija se ponavlja i opet imamo istu potrebu i odgovornost – da se borimo protiv bahatog vladara, protiv nestručnosti, za bolji život u Srbiji, za znanje i budućnost. Izbori koji su pred nama su prilika za to. Nema izgovora, nema odustajanja.

Odlučite hoćete li se ukrcati u voz promena ili ćete ostati na peronu i tvrditi kako je to besmisleno, uzaludno, beznadežno… Ako ne izađete na izbore, nemate prava da kritikujete. Prokockali ste priliku da kažete svoje mišljenje i da ono bude uvaženo.

Program koji predstavljamo je u stvari BORBA PROTIV SIROMAŠTVA. Znamo da vam je teško. I mi imamo članove porodice koji su bez posla ili rade za plate kojima ne mogu ni najosnovnije potrebe da pokriju. I nama su računi za struju veliki, a plate su nam smanjene. I mi teško uspevamo da finansiramo školovanje dece i brinemo kako ćemo ih zaposliti. Mnogi među nama razmišljaju o poljoprivredi kao jedinoj šansi da obezbede egzistenciju sebi i porodici. Za razliku od sadašnje vlasti u Srbiji, mi znamo da se živelo bolje kada je Demokratska stranka odlučivala o važnim pitanjima. I u Vranju je tako.

Nismo bili deo lokalne vlasti od 2012. do 2014. godine i jedino što se uradilo u tom periodu u gradu je preređivanje kocke u gornjem delu šetališta, nestručno i neodgovorno – bez zamena podzemnih instalacija i bez uklanjanja trotoara.

Demokratska stranka je opet jaka, stabilna i najveća opoziciona stranka. Na nama je najveća odgovornost u ovom trenutku. Zato obećavamo da ćemo plate i penzije vratiti na prethodni nivo za početak, a potom ih uvećavati, da ćemo nepodnošljiv život u Srbiji i u Vranju nastojati da učinimo boljim, da nećemo dozvoliti da naša najpametnija deca odlaze nego ćemo ih zvati da se vrate. Oni treba da kreiraju budućnost naše zemlje i našeg grada, a ne ovi koji je sada vode sa kupljenim diplomama, koji ne znaju da navedu kada su i na kom smeru diplomirali.

Trebaju nam naša deca, treba nam posao za njih, treba nam jaka poljoprivreda i neophodna nam je socijalna pravda. To će biti okosnice naših zalaganja u narednom četvorogodišnjem mandatu, ukoliko dobijemo vaše poverenje.

Ne može nam dobro doneti onaj ko leti iz stranke u stranku zarad sopstvene koristi. On će uvek misliti samo na sebe. Takvih među nama nema više. Otišli su kada nam je bilo najteže. Mi, koji smo danas deo Demokratske stranke u Vranju, stojimo ponosno pred vama, poštovani sugrađani i podsećamo da smo ispunili skoro sva obećanja iz prethodnih kampanja, boreći se za naš grad, za naše ljude, za našu decu, koliko god da je bilo teško:

1. Uredili smo glavnu ulicu sa svim podzemnim instalacijama i u delu koji je otvoren za saobraćaj i u pešačkoj zoni.

2. Asfaltirali smo 50 kilometara seoskih puteva u koje prethodnih 30 godina ništa nije uloženo – to je naša podrška selu i poljoprivredi.

3. Napravili smo ”Slobodnu zonu” preuzimanjem zemljišta od Vojske Srbije i tako stvorili uslove za dolazak investitora u Vranje, što znači i otvaranje novih radnih mesta. Mi smo dogovorili dolazak ”Geoksa” u Vranje.

4. Uveli smo ”stručnu praksu”, odnosno jednogodišnje osposobljavanje najboljih svršenih studenata u struci, radi polaganja stručnog ispita i lakšeg dolaženja do posla

5. Vranjskoj Banji smo vratili status opštine.

6. Podigli smo ”Jumko” i obezbedili mu poslove sa vojskom, poštom, Telekomom… Radnike smo sa ulice vratili na posao.

7. Završili smo ”Biznis inkubator centar” i time pružili podršku onima koji počinju sopstveni biznis.

8. Konvertovali smo dug ”Simpa” gradu vredan 2,5 milijarde dinara u imovinu i omogućili mu opstanak time.

9. Učestvovali smo u spasavanju ”Zavarivača”.

10. Uveli smo instituciju zaštitinika građana.

11. Osnovali smo komunalnu policiju.

12. Sagradili smo novi vrtić koji godinama već radi.

13. Obnovili smo zgradu Gimnazije ”Bora Stanković”.

14. Usvojili smo novi prostorni plan i sada usvajamo detaljne urbanističke planove za delove grada i okolinu.

15. Otvorili smo Infocentar i olakšali brojne administrativne poslove Vranjancima.

16. Napravili smo prvi kružni tok u gradu, kod Vatrogasnog doma i rešili saobraćajni kolaps i rizik u tom delu grada.

17. Sredili smo trotoare u Beogradskoj ulici i kod Doma Vojske, kao i Brankovu ulicu.

slobodan stamenkovic1-minNije Demokratska stranka sama to uradila To je rezultat rada koalicije koja je vodila grad od 2008. do 2012. i od 2014. do danas. Mi smo bili deo te koalicije, inicirali neke projekte, podržavali druge i udruženim snagama se borili protiv nestručnih i bahatih pojedinaca. Prestižni magazin Financial times gradu Vranju je dodelio deveto mesto u grupi 10 malih evropski gradova zbog Strategije privlačenja stranih direktnih invsticija. To je treće takvo priznanje u periodu kada je Demokratska stranka deo lokalne vlasti. Bili smo i ostali stranka pristojnih ljudi, bez afera, čistih biografija. To nam daje nadu da ćete odlučiti da nas podržite u zajedničkim nastojanjima da živimo bolje. Zaslužili smo to svi mi koji živimo u ovom gradu i kraj njega. Predugo su trajale teške godine. Sunce je na vidiku i očekuje nas novo svitanje. Olovke su naše oružje.

dr Slobodan Stamenković, predsednik Gradskog odbora Demokratske stranke u Vranju

ZAPOŠLjAVANjE JE PRIORITET

Demokratska stranka je u prethodnom trogodišnjem periodu aktivno učestvovala u izradi programa za period 2012 – 2016. godine, u kome je predložila budućem sazivu gradskog parlamenta obezbeđenje sredstava za kompletno sprovođenje programa izgradnje i revitalizacije putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, između ostalog i za dolazak investitora, kao preduslova za otvaranje novih radnih mesta; zatim unapređenje poljoprivredne proizvodnje, kao i animiranje mesnih zajednica za kreiranje potrošnje komunalnog dinara.

U skladu sa Nacionalnom razvojnom politikom u narednom mandatnom periodu 2016 – 2020. godine, zalagaćemo se za:

– završetak uređenja industrijske zone radi zapošljavanja što više ljudi;

– podjednak tretman stranih i domaćih investitora;

– formiranje Razvojne banke za jug Srbije radi dodele kredita pod
najpovoljnijim uslovima;

– aktivno zastupanje lokalne privrede pred državnim organima;

– privlačenje strateškog partnera sa kojim će preduzetnici, mala i srednja
preduzeća uspostaviti saradnju i kooperantske odnose;

– nastavak donošenja lokalnih odluka u vidu olakšica investitorima,
odnosno izdavanja građevinskih dozvola, kao i oslobađanja plaćanja komunalnih taksi i naknada za gradsko građevinsko zemljište;

– dodelu subvencija nezaposlenim licima koji samostalno pokreću biznis
putem programa samozapošljavanja;

– edukaciju preduzetnika za izradu projekata i biznis planova neophodnih
prilikom konkurisanja kod međunarodnih razvojnih fondova i finansijskih institucija;

– unapređenje poljoprivredne proizvodnje u vidu pružanja stručne pomoći,
subvencija i otvaranja poljoprivrednih zadruga, kao i pomoć pri otvaranju prerađivačkih kapaciteta;

– nastavak rekonstrukcije i izgradnje komunalne infrastrukture na teritoriji našeg grada radi omoćuvanja ubrzanog razvoja privrede;
– otvaranje radionica za omladinsko i žensko preduzetništvo, kao i za aktivnosti iz oblasti nauke, tehnike i umetnosti;

– doslednu primenu usvojenih zakona;

– bolju promociju privrednog i turističkog potencijala našeg grada;

aktivnu saradnju sa obrazovnim institucijama radi usklađivanja stručnih profila sa potrebama tržišne privrede;
normalno funkcionisanje gradske uprave, javnih preduzeća i ustanova na teritoriji Grada Vranja.

PLAN ENERGETIKE U PERIODU 2016-2020. I OBEZBEĐIVANjE 220 NOVIH RADNIH MEST

– Nastavak magistralnog voda od Direkcije do Skupštine grada. Priključenje budžetskih korisnika oko 30.000 m² i aktiviranje kotlarnice u Domu kulture. Potrebno je uposliti još 10 ljudi.

Ugradnja kalorimetra.

Zamena mazuta biomasom, dok će kod samo za zagrevanje 30% prostora biti korišćen mazut (nisko sumporni).

Za ovu investiciju je zaiteresovana italijanska kompanija ”BULDING ENERGY” iz Milana. Ona je već počela izgradnju Elektrane u Kruševcu. Uložili su 20 miliona evra u izgradnju elektrane, centra za otkup sirovine, sistemsko povezivanje kotlarnice.

Vlasnici ove renomirane kompanije su veoma zainteresovani da ovakav sistem preslikaju i u Vranju. Na ovaj način bi se uposlilo 50 radnika u Elektrani. Građani bi imali grejanje 24 sata. Novi Dom bi postao stabilan sistem i ne bi zavisio od cene energenata koja je promenljiva. U otkupnom centru bi radilo još 10 ljudi, i indirektno još 150 koji bi sakupljali biomasu (drvo).

POLjOPRIVREDA JE NAŠA VELIKA ŠANSA

Mi iz Demokratske stranke poljoprivredu i ruralni razvoj vidimo kao okosnicu izlaska iz krize, kao razvojnu šansu, fabriku pod otvorenim nebom koja stalno otvara nova radna mesta i upošljava veliki broj ljudi i kao oblast u koju vredi ulagati. Nosilac proizvodnje hrane u Srbiji je porodično poljoprivredno gazdinstvo i potrebna mu je pomoć države i lokalne samouprave.

Vođeni ovakvim stavom i svesni svih problema sa kojima se sukobljava poljoprivrednik, započeli smo sa pružanjem finansijske podrške registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima putem dodele podsticajnih sredstava iz lokalnog budžeta.

Prevazići decenijsku razvojnu razliku sa evropskim zemljama moguće je jedino putem transfera znanja, primenom komunikacijskih tehnologija i sa jasno postavljenim ciljevima i smelim koracima.

Najpre treba kreirati politiku sistemskog upravljanja poljoprivredom i zemljišnim resursima kao obštim dobrom, u okviru nacionalne i strateške grane privrede Srbije. A zatim, u cilju bržeg rasta poljoprivrednog gazdinstva treba omogućiti podsticaje, subvencije i povoljne kredite. Moramo stvoriti mogućnost da malo poljoprivredno porodično gazdinstvo što pre preraste u srednje i veliko i tako zaposli svoje članove porodice i obezbedi njihovu egzistenciju i održivi razvoj.

Svaki segment programa doprinosi bržem razvoju sela i poljoprivrede, od primarne poljoprivredne proizvodnje do visoke prehrambene industrije, kroz stvaranje sela 21. veka sa savremenim potrebama ali i savremenim mogućnostima.
Selo je suočeno sa depopulacijom, socijalno-ekonomskom nesigurnošću, socijalnim problemima, nezaposlenošću i siromaštvom.

Mi imamo rešenja za sve probleme. Takođe, naše znanje, želje i mogućnosti veći su od neophodne snage za realizaciju promena na putu do uređenja poljoprivrede i sela.

Segmenti promena u razvoju poljoprivrede i sela:

– Stvaranje boljih uslova za život na selu.

– Jačanje porodičnih poljoprivrednih gazdinstava.

– Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje.

– Subvencije i podsticaji u poljoprivredi.

– Oživećemo stočarstvo.

– Razvićemo i proširiti voćarsku i vinogradarsku proizvodnju.

– Omogućićemo bušenje bunara i podizanje sistema za navodnjavanje.

– Razvijaćemo i jačati pčelarstvo.

– Povećaćemo površine sa proizvodnjom u kontrolisanim uslovima.

– Omogućićemo stalno učenje i edukaciju poljoprivrednika.

– Ulaganje u prehrambenu preradu na gazdinstvima.

– Izvršićemo elektrifikaciju poljoprivrednih površina.

– Pomoćićemo formiranje i rad udruženja i zadruga.

– Omogućićemo finansiranje troškova za brendiranje proizvoda sa zaštićenim poreklom.

– Dovešćemo investitore za podizanje skladišnih prostora i otkupa.

– Organizovaćemo kulturne manifestacije.

VRANjE – GRAD SA UREĐENOM I MODERNOM INFRASTRUKTUROM

Vranje mora da izgleda urbano. To je imperativ od koga nećemo odustati. Mi ne šminkamo ulice zbog izbora i uoči izbora, kao što su radili u prošlosti (pa sada popravljamo i dorađujemo iza njih).

Nismo to radili i nećemo tako. Mi radimo onako kako građani zaslužuju – sa kompletnom zamenom svih podzemnih instalacija. Sa uređenjem trotoara na moderan način – da izgledaju kao bulevari.

Glavna ulica je najbolji primer za to, od Autobuske stanice do centra. Prepravili smo u dužini od oko kilometra ono što je bilo našminkano, uradili podzemne instalacije, regulisali tursku kanalizaciju. Ne širi se više smrad, ne izlivaju se fekalije prilikom kiša, ne prave se krateri u trotoarima i u kolovozu.

Trebalo je imati hrabrosti da se radi ovakav projekat. Takva rekonstrukcija nije bila ni jednostavna ni jeftina. To je investicija vredna blizu 60 miliona dinara. Ali je urađena domaćinski i naš grad izgleda urbano i moderno. Građani Vranja zaslužuju takve ulice.

Sada radimo šetalište od Robne kuće do Direkcije. Za rekonstrukciju ovog dela grada trebalo jeviše imati hrabrosti veća nego za glavnu ulicu. Kanalizacije pomešane, ispiranja i krateri na svakom koraku, smrad u letnjim mesecima, kod svake kiše fekalije preplavljuju stambene objekte preko puta Direkcije, kretanje ulicom rizično…

Mi se i ovde ponašamo domaćinski. Šetalište je ne samo za sadašnje, već i za buduće generacije. Naši politički protivnici iskrivljuju istinu, šire laži. Bespomoćni što gradimo, tvrde da kvadrat granita košta basnoslovno, što nije tačno. Oni klevetaju, a mi gradimo. Istina je da je granit nabavljen vrlo jeftino. Jeftinije nego što su plaćali naši susedi.

Ne obaziremo se na njih. To što klevetaju, govori o njima, a ne o nama. U šetalištu smo izgradili nove podzemne mreže, novi toplovod, novi magistralni vodovod prema naselju Dedinje, novu atmosfersku mrežu, odvojili i uredili instalacije.
Nakon što budemo završili rekonstrukciju, građani Vranja će se ponositi sa šetalištem kakvo ćemo im predati na korišćenje. Iza nas ostaju dela, iza njih prazne i neistinite reči.

Iza nas je desetine kilometara uređenih ulica sa rekonstruisanim podzemnim mrežama i izgrađenom atmosferskom mrežom. Nakon njihove rekonstrukcije glavne ulice lokali su redovno plavljeni atmosferskim i kanalizacionim izlivanjima, nije bilo moguće preći ulicu kada padne kiša, napravili su šetalište a ostavili trotoare i stare instalacije iz kojih se doskora širio smrad.

Morali smo na isti način da uredimo šetalište od Direkcije do Gradske uprave onako kako su naši politički protivnici započeli: preređivanjem kocke. Bilo nas je sramota da Vranje ima nedovršeno šetalište sa trotoarima, pa smo započeto dovršili.
Pritom smo morali kroz trotoare da gradimo nove podzemne mreže jer to nije urađeno. Smatrali su da je šminkanje dovoljno da zavaraju građane.

I opet je to preređivanje kocke koštalo sve građane Vranja mnogo i trajalo 9 meseci. Ali nama nije bio cilj da o tome pričamo. Neka sude građani. Nama je bio cilj da rekonstruišemo i uredimo ovaj prostor kako treba, što smo uradili za samo 4 meseca, sa rekonstrukcijom svih instalacija.

Nastavljamo dalje. Ima još dosta izazova u gradu.

Ove, 2016.godine, planiramo da rekonstruišemo još jednu kapitalnu ulicu u Vranju – ulicu Bore Stankovića i da raskrsnice na njenom početku i kraju uredimo u kružne tokove.

Naš cilj je da raskrnice uređujemo kako se to svuda u svetu radi – da gradimo kružne tokove, ali i da postavljamo semafore. Kružne tokove ćemo imati na raskrsnicama kod stare kasarne i kod Saborne crkve, kao što smo uradili kod Vatrogasnog doma. U toku je obnova kompletne svetlosne saobraćajne signalizacije. Uređaji su već promenjeni kod Autobuske stanice i kod OŠ ”Radoje Domanović”, a raspisana je i javna nabavka za semafore kod ”Alfe”. Nastavićemo da menjamo i ostalu svetlosnu saobraćajnu signalizaciju.

U saradnji sa Savetom za bezbednost saobraćaja grada Vranja obezbedili smo 3,5 miliona dinara za izradu Studije saobraćaja za grad Vranje i Vranjsku Banju. Obuhvatiće upravljanje brzinama u funkciji stanja kolovoza i vremenskih uslova, određivanje jednosmernih ulica, puteva i ulica u kojima se zabranjuje saobraćaj ili saobraćaj određene vrste vozila, ograničenje brzine, određivanje prostora za parkiranje i zaustavljanje vozila, snbdevanje, određivanje bezbednog i efikasnog načina regulisanja saobraćaja na raskrsnicama, lokacija autobuskih stajališta, dozvoljena osovinska opterećenja, usmeravanje tranzitnog, teretnog, biciklističkog i pešačkog saobraćaja, zone škola, zone usporenog saobraćaja, zaštita životne sredine… Time želimo da trajno uvedemo red u saobraćaj u gradu.

Želimo da pomenemo i plato kod Železničke stanice, za koji su naši politički protivnici tvrdili u kampanji 2008. godine da su ga uredili. Imamo hrabrosti da krenemo u regulisanje atmosferske vode na platou kod Železničke stanice i da uredimo taj deo puta za selo Ćukovac. Uradićemo to čim privedemo kraju obezbeđivanje građevinske dozvole.

Kao što smo regulisali rskrsnice i atmosfersku vodu kod Autobuske stanice, kod Gradske uprave, na raskrsnici za skretanje u selo Soderce u Bunuševcu, kao što smo regulisali fekalnu mrežu koja je decenijama bila problem u ulici Mike Alasa, kao što smo regulisali fekalnu kanalizaciju za 170 domaćinstava u naselju Grudobran čije su se kanalizacije slivale u dolinu, regulisaćemo i ovu vodu.

Imamo čitavu listu ulica koje ćemo raditi u narednom periodu. Na spisku su sve najvažnije i najprometnije ulice u gradu, za čiju rekonstrukciju već pripremamo projektno-tehničku dokumentaciju, jer je to jedini ispravan način i put za rekonstrukciju i uslov da se obezbede sredstva kod drugih izvora finansiranja: Kralja Milana, Save Kovačevića, Jovana Jankovića Lunge, Filipa Fipovića, Kneza Miloša, Narodnog heroja, Marije Kiri, deo Kraljevića Marka, sportski teren u naselju Raška… Projektima će biti obuhvaćena izgradnja atmosferske kanalizacione mreže i rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u većem broju ulica. Da smo ozbiljni u obećanjima, svedoče ulice koje su u bliskoj prošlosti bile u jadnom stanju, a danas su uređene saobraćajnice: 11. kongresa, Francuska, Južnomoravska, Lenjinova, Beogradska, Partizanska, Toplička, 1. maja, Zmaj Jove, Gračanička, Ljube Vučkovića, Zelengorska i još oko 120 ulica. Nema dela grada koji smo izostavili.

I uvek ćemo, kao i do sada, pitati sugrađane šta je njima najbitnije da se uradi.

Na uređenju opštinskih putnih pravaca smo mnogo uradili. Ostali su neuređeni putevi u Poljanici. Ove godine ćemo pripremiti projektno-tehničku dokumentciju i planiramo da po istom principu javno-privatnog partnerstva te projekte realizujemo u narednom periodu i Poljančanima uredimo infrastrukturu kakvu decenijama čekaju.

Vodimo brigu o uređenju infrastrukture za osobe sa posebnim potrebama. Izgradili smo na stotine rampi za invalide. Centralni deo grada je kompletno uređen za invalide. Planiramo da gradimo više. Asfaltirali smo nekoliko ulica u kojima žive takvi naši građani i omogućili im bezbedan izlaz iz kuće.

Zaštitili smo trotoare oko škola i vrtića i u centralnom delu grada, da obezbedimo bezbedno kretanje pešaka.
Deca, kao najmlađa populacija su naša posebna briga. U Vranju su tokom 2015. godine urađene dve tzv. “zone škole”. Ove godine nastavljamo, kako bismo povećali bezbednost učenika, da zaštitimo našu decu kod svih škola. Sredstva su obezbeđena.
Možemo da budemo ponosni i na javnu rasvetu. Podsetićemo se u kakvom je bednom stanju bila javna rasveta u Vranju pre samo par godina. Godinama smo vršili rekonstrukciju i unapređenje u vidu zamene stare novom opremom, nabavili smo i ugradili uređaje koji štede i smanjuju potrošnju. U 90% ulica u gradu se više ne pale sijalice kada je oblačno, već samo noću.

Posle godinu ipo dana priprema i mukotrpnog rada, u 2016. godini ćemo izvršiti rekonstrukciju kompletne javne rasvete u gradu i selima. Biće zamenjeno 4.700 živinih sijalica koje troše duplo više, zagađuju životnu sredinu a nekvalitetne su, znatno kvalitetnijim natrijumovim sijalicama. Vranje je drugi grad u Srbiji koje će realizovati ESKO projekat u delu javne rasvete.

Ne možemo se oslanjati samo na gradski budžet u trenutku kada se mora završiti rekonstrukcija pozorišta. Od toga nećemo odustati. Već skoro četiri godine su prošle od požara i obnova se mora završiti. Nema odlaganja.

Nastavićemo praksu da uređujemo prostore za mlade i njihove sportske afinitete. Iza nas je veliki broj ugrađenih sportskih i dečijih rekvizita, 7 izgrađenih sportskih terena. Planiramo da u narednom periodu gradimo sportske terene u svim delovima grada.

Planiramo i obilaznicu oko grada koja će voditi sa koridora 10 do industrijske zone u Bunuševcu. To će, verujemo, privući investitore, a grad će rešiti teških kamiona koji uništavaju ulice, ugrožavaju saobraćaj i stanovnike.

Potrebni su nam novi mostovi i proširenje postojećih i na Vranjskoj i na Sobinskoj reci.

Sagledavamo i rešavamo decenijske probleme građana koji se obično ne tiču populističkih političara i pokrenuli smo veliki broj takvih procesa. Takvi problemi se ne vide, daleko su od medijskog interesovanja, ali mi ih rešavamo jedan po jedan.

Rešili smo imovinska pitanja u ulicama koje ulaze u istoriju po dužini rešavanja: Dimitrija Tucovića (u 2016.godini će biti prosečena i asfaltirana), a u završnoj fazi su ulice Šantićeva, Trajka Stošića, Save Kovačevića i druge.

U Vranju ne postoji sličan primer postupka uređenja nekog dela grada, kako se sada pristupa uređivanju bloka budućeg naselja koji se naslanja na ulicu Ive Andrića, a sa druge strane se prostire do ul. Budislava Šoškića. Nismo prodali placeve građanima na ledini, kako se to činilo u prošlosti, pa sada mnogi građani nemaju ni pristupnu ulicu, ni izgrađenu infrastrukturu, a platili su pošteno. I s pravom se žale da su prevareni. Mi ćemo u 2016. godini završiti započetu izgradnju infrastrukture i urediti saobraćajnice, paralelno smo završili postupak parcelisanja i stvorili uslove da na kraju oglasimo prodaju građevinskih parcela. Pa će budući kupci imati unapred uređenu ifrastrukturu.

Primećujemo i planirali smo da u 2016. godini uredimo delove grada na koje niko ne obraća pažnju, a koji su posebno važni: kako danas izgleda prostor gde se obavlja verski čin kupanja Časnog krsta pored Vranjske reke, kako izgleda prostor pored Belog mosta, jednog od nekoliko najznačajnih istorijskih spomenika. Isto smo pitanje postavili i za prostor u ul. 4. jula, za koju smo naručili izradu projektno-tehničke dokumentacije.

VASPITNO – OBRAZOVNI PROGRAM

,,Ako se računa s čovekom kao sa glavnim činiocem i sa nadražljivom divljinom njegovih nagona, koje hiljade godina civilizacije nisu još uspele upitomiti, pitanje prosvećenja tog čoveka nameće se kao bitno. I demokratija ga tako shvata u svojoj razvojnoj ideologiji. I zato kad tvrdi da nema temeljnog demokratskog poretka bez svesnog građanina, onda odmah dodaje da nema građanske svesti bez prosvećenosti. S pravom naroda da čini kako on hoće, ide i potreba da zna šta hoće i da je u stanju da izvede šta hoće”.
(Milan Grol)

Poštovani roditelji!

Cilj Vlade u kojoj će Demokratska stranka imati ključnu ulogu je da sva deca budu obuhvaćena predškolskim, osnovnim i srednjim vaspitanjem i obrazovanjem. Mogućnost izbora i pravo na kvalitetno školovanje mora biti dostupno svima. Pružaćemo podršku deci iz socijalno ugroženih sredina. Insistiraćemo na većem uključivanju roditelja u život i rad škola. Roditelji i Vi se pitate!

Posebnu pažnju posvetićemo poboljšanju uslova rada u školama. Obezbedićemo specijalizovane prostore i uslove za naučno i umetničko delovanje učenika. Organizovaćemo koncerte, kulturne i sportske manifestacije. Ostvarivaćemo programe da mladi rade za dobrobit svih nas. U ovom poduhvatu i Vi ste važni! Vi, vredni i mladi ljudi!

Vratićemo zarade zaposlenima na nivo pre smanjenja. Stvorićemo uslove za sigurnu egzistenciju ljudi. Zalagaćemo se za povećanje plata zaposlenima u prosveti. Sada je važno, profesori, učitelji, stručni saradnici, radnici u administraciji i pomoćni radnici!
Učinićemo da vaspitanje i obrazovanje bude dostupno siromašnoj deci i deci sa invaliditetom, kako bi se ravnopravno uključila u život sa svojim vršnjacima. Iniciraćemo posebne programe za pomoć u obrazovanju i kasnije zapošljavanju dece bez roditeljskog staranja. Obrazovanje mora biti dostupno svima. Svi u školu – budućnost za sve!

Osnažićemo starije ljude, zrele generacije, kako bi posle odlaska u penziju bili zadovoljni i nastavili da budu korisni svojoj porodici i društvu. Vratićemo penzije na nivo pre smanjenja. Zalagaćemo se za povećanje penzija. Očevi i majke, bake i deke, vaše iskustvo je od neprocenjive vrednosti za dalji razvoj naše zemlje i obezbeđivanje sigurne budućnosti za našu decu. Računamo na vas!

Nastojanja lokalne samouprave u kojoj će Demokratska stranka Vranja imati ključnu ulogu je da stvori preduslove kako bi nezaposleni visokoobrazovani mladi ljudi ostvare pravo na rad u vaspitno – obrazovnim ustanovama. Beskompromisno ćemo štititi prava zaposlenih u prosveti. Izdvajaćemo sredstva za stručno usavršavanje radi profesionalnog razvoja i napredovanja nastavnika.

Neka Vranje bude grad mogućnosti! Inistiraćemo na saradnji osnovnih i srednjih škola sa referentnim institucijama u zemlji i inostranstvu. Ostvarivaćemo programe karijernog vođenja i savetovanja u vezi profesionalne orijentacije učenika. Realizovaćemo projekte obrazovanja za preduzetništvo, razvoj liderstva i demokratije sa nevladinim organizacijama i stranim partnerima. Nema većeg izazova za demokrate do ostvarivanja vaspitno obrazovnog programa!

Takođe, Demokratska stranka Vranja zalaže se i za:

– Izgradnju još jednog vrtića za najmlađe

– Povećanje obuhvata dece predškolskim obrazovanjem i vaspitanjem i potpuni obuhvate dece pripremnim predškolskim programom (deca uzrasta od 4,5 godina do početka pripremnog predškolskog programa će u toku jedne godine besplatno koristiti skraćene poludnevne programe za podsticanje razvoja i predškolskog obrazovanja i vaspitanja);Izgradnju još jednog vrtića za najmlađe;

– Osiguranje sredstava za besplatan boravak dece iz defavorizovanih društvenih grupa radi pohađanja programa predškolske ustanove (subvencionisanje porodica iz javnih sredstava na osnovu ekonomskog statusa svake porodice);

– Osnivanje i rad učeničkih zadruga u cilju razvoja obrazovanja za preduzetništvo;

– Poboljšanje uslova rada u osnovnim školama (održavanje, rekonstrukcija i adaptacija infrastrukture, školskih dvorišta, sportskih terena, obezbeđivanje sredstava za klasična nastavna sredstva i savremenu nastavnu tehnologiju);
Stalno podsticanje razvoja proširene delatnosti osnovnih škola;

– Organizovanje đačkih kuhinja i obezbeđivanja jednog obroka učenicima u toku dana – besplatno za decu nezaposlenih roditelja;
Otvaranje odeljenja celodnevne nastave i grupa produženog boravka u skladu sa potrebama učenika i njihovih roditelja, odnosno staratelja;

– Ostvarivanje programa inkuzivnog obrazovanja – novac prati dete;

– Projektno finansiranje školskih razvojnih planova i realizaciju kulturnih manifestacija, sprtskih susreta, zabavnih aktivnosti, međuškolskih smotre i takmičenja učenika osnovnih škola;

– Uspostavljanje tehnološkog – resurs centra opšteg srednjeg, stručnog i umetničkog obrazovanja, angažovanjem svih srednjih škola u Pčinjskom okrugu;

– Obezbeđivanje specijalizovanih prostora i uslova za umetničko delovanje učenika (ateljea, muzičkih, programerskih radionica u srednjim školama prema interesovanjima učenika);

– Obogaćivanje bibliotečkog fonda školskih biblioteka i stvaranje uslova za otvaranje biblioteka u školama koje nemaju školsku biblioteku;

– Uvođenje jednosmenskog rada u školama uz istovremeno obezbeđivanje uslova u javnim ustanovama za bavljenje slobodnim i sportskim aktivnostima;

– Uvođenje dvojezične nastave u oglednim odeljenjima srednjih škola kroz saradnju sa međunarodnim partnerima;
Obezbeđivanje prevoza učenicima iz udaljenijih krajeva i plaćanje prevoza učenicima srednjih škola iz siromašnijih porodica;
Obavezno srednjoškolsko obrazovanje;

– Uspostavljanje Centra za stručno usavršavanje i

– Decentralizaciju visokog obrazovanja.

Rekli smo: vrtić za najmlađe. I bi ,,Čarolija”. Rekli smo: Medicinska škola. I bi završena izgradnja Medicinske škole ,,Dr Izabel Emsli Haton”. Rekli smo, obnova vranjske Gimnazije. I bi obnovljena Gimnazija ,,Bora Stanković” u Vranju. Rekli smo OŠ ,,Kralj Petar I Oslobodilac” u Krivoj Feji. I biće završena izgradnja osnovne škola u Krivoj Feji… Rekli smo i ostvarismo. Hajde da i ove ideje sprovedemo u delo!

KULTURA ŽIVOTA I PONAŠANjA

Neophodno nam je da prerastemo u građansko, stabilno društvo, u čemu moramo početi od nas samih. Urbani način života podrazumeva i organizaciju i posećivanje kulturnih događaja, uz očuvanje bogatog gradskog kulturno-istorijskog nasleđa. Ne smemo prepustiti zubu vremena Pašin konak, Amam i Beli most zato što su iz turskog vremena. To su sada naša zdanja o kojima mi moramo voditi računa, obnavljati ih i koristiti. Obnovili smo krov na Selamluku, sada planiramo temeljnu rekonstrukciju najpre tog, a potom i ostalih objekata jedinstvenog kulturno-istorijskog kompleksa kojim se Vranje može pohvaliti.

Prioritet bez presedana je završetak obnove zgrade Pozorišta ”Bora Stanković”. Od požara su prošle četiri godine. Nema više odlaganja, uprkos svim problemima koji nas prate. Rešivi su.

Pomak smo već napravili. Nikada do sada nismo imali tako bogat kulturni program kao u prethodne dve godine, u vreme kada su mnogi gradovi u Srbiji odustajali od organizovanja manifestacija poput ”Kulturnog leta”. Nije bilo meseca u godini koji nije bio u znaku neke manifestacije ili jubileja, sa nikada skromnijim sredstvima. Ponudili smo, poštovani sugrađani, najrazličitije sadržaje: književne večeri, izložbe, koncerte, festivale muzike, književnosti, pantomime, animacije, pozorišta… Nije sve u novcu, treba znati i imati sluha za to. Mi to umemo i pokazali smo da možemo.

Vranje ovih dana najzad dobija Strategiju razvoja kulture grada, što je posao koji se radi već godinu dana. To će biti još jedno ispunjeno obećanje iz prethodne kampanje. Bez Strategije razvoja kulture grada se ne može stići do sredstava iz predpristupnih evropskih fondova, a oni su nam neophodni.

Uspostavili smo prave kritetijume za dodelu sredstava na konkursu za finsnsiranje i sufinansiranje projekata iz kulture. Ne po rođačko-prijateljsko-partijskoj liniji, već isključivo po kvalitetu i trajnom doprinosu kulturi lokalne zajednice. Na tome ćemo insistirati i ubuduće, jer jedino tako omogućavamo talentovanim i obrazovanim pojedincima da pokažu svojim sugrađanima šta umeju. Više nam se ne dešava da drugi gradovi pre nas prepoznaju vrhunske domete naših ljudi. Sada smo mi prva selekcija.

Započeli smo saradnju sa susednim zamljima – sa Makedonijom i Bugarskom, na kulturnom planu. To jeste uslov za dobijanje sredstava iz fondova EU jer se sadašnja vlada Srbije uporno trudi da smanji namenska sredstva za kulturu. Mi, međutim, ne odustajemo, već tragamo za finansijama sa drugih strana, svesni da se ne možemo oslanjati samo na gradski budžet. Priče o bioskopu koga nema su politikanstvo naših neistomešljenika. Mi imamo bioskop u sali Omladinskog saveza i Vranjanci gledaju najnovija filmska ostvarenja. Ali nema dovoljno publike još uvek da bismo se odlučili da pravimo samostalni bioskop.

Naše trajno opredeljenje je da sačuvamo kulturne manifestacije koje traju decenijama: Borina nedelja, Borini pozorišni dani, Svetosavska nedelja, Maj mesec muzike, ali i one novije u kojima prepoznajemo kvalitet, poput P(h)antomfesta. Za njih mora biti mesta u gradskom budžetu, bar delimično i moraju ostati i opstati. Prošle godine smo imali prvi Piano summer u Vranju, letnju školu klavira koja je okupila najbolje svetske pijaniste. Imaćemo ga i ovog avgusta.

Zato nam je, poštovani sugrađani, važna vaša podrška na ovim izborima. Da nastavimo ono što smo započeli i da od toga koristi imamo baš svi mi koji živimo u ovom gradu i da učimo decu od malih nogu kulturi života i ponašanja.

SPORTSKI DUH – SIGURNA POBEDA

To je parola resora sporta Demokratse stranke u Vranju. Zalagaćemo se za rešavanje sledećih problema:

1. Sportski tereni: nedostatak otvorenih i zatvorenih terena u gradu. Potreban nam je otvoreni teren za fudbal i izgradnja sale za dvoranske sportove, uz obnovu postojećih otvorenih terena za rekreaciju.

2. Bazični sportovi: aktivirati i dati inicijativu za formiranje bazičnih sportova u gradu – atletika, plivanje i gimnastika.

3. Edukacija sportskih radnika, trenera i sudija: Sportski savez grada u svoj program treba da uvrsti školovanje trenera i sudija za sve sportske discipline.

4. Finansiranje sporta: pokrenućemo inicijativu i zatražiti od Skupštine grada da se budžet za sport poveća na 6 % od ukupnog gradskog budžeta.

5. Granski savezi: obavezati granske saveze da krenu sa organizacijom liga za mlađe sportiste.

6. Ženski sport: u našem gradu nema dovoljno sportskih organizacija za žensku populaciju pa je neophodno krenuti odmah u formiranje.

7. Školski sport: pokrenuti inicijativu da već od sledeće školske godine u školskom sportu krene takmičenje po liga sistemu.

8. Proglašenje najboljih u sportu: za izbor najboljih potrebno je donošenje pravilnika i godinu ranije formiranje komisije koja bi pratila rezultate i na osnovu pravilnika i samih rezultata birala najbolje.

9. Sportska medicina: obezbediti besplatan sportski pregled za sve sportiste u Domu zdravlja u Vranju. Vođeni činjenicom da su sportisti već zdravstveno osigurani, smatramo da dodatno plaćanje nije potrebno.

10. Sportska hala u Vranju: izvršiti preregistraciju ove ustanove u Sportski centar grada, jer bi se time dobila sportska organizacija sa većim ovlašćenjem i krenulo bi se u rekonstrukciju otvorenih terena u samom sportskom centru i izgradnju novih.

11. Rekreativni sport: rekreativni sport vratiti Sportskom savezu grada, koji bi posebnim programom ovaj vid sportske aktivnosti građana digao na zapaženi nivo.

12. Politizacija klubova: prilikom izbora uprave klubova od značaja za grad je da se prednost u upravama ovih klubova daje sportistima i predstavnicima firmi i preduzeća koja će biti i sponzori tih klubova.

13. Sportski savez grada: poboljšati saradnju sa Ministarstvom sporta i sa medijima u gradu, kako bi vranjski sport postao svima dostupan.

14. Mladi u sportu: formiranjem školske lige, lige rekreativaca i opštinskih granskih liga na području grada pokreće se talas dolaska i uključivanja novih mladih sportskih snaga u vranjski sport.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Kao društveno odgovorni, zalagaćemo se za popularizaciju zdravog načina života i radićemo na dizanju svesti stanovništva o važnosti životne sredine. Insistiraćemo, pre svega, na povećanju nivoa higijene u gradu, u koritima reka i kraj seoskih puteva.

Plan je da animiramo i edukujemo sve populacije, počev od najmlađih u predškolskim i školskim ustanovama, čime ćemo postaviti temelj za realizaciju dugoročnih planova za zaštitu životne sredine.

Aktivno ćemo raditi na obnavljanju postojećih izvora energije, sa fokusom na smanjenju emisije štetnih gasova. Stvaraćemo uslove za iskorišćavanje novih energija. Dogovori su već u toku. I tu planiramo oko 500 novih radnih mesta u Vranju.

Kroz konkretne programe pomoći, vršićemo podsticaj organske proizvodnje, koja je preduslov za smanjenje zagađivanja zemljišta i za proizvodnju zdravije i bezbednije hrane.

Aktivnije ćemo raditi na saniranju divljih deponija i obezbeđivati efikasniju selekciju i reciklažu otpada.

ZNAČAJ I UNAPREĐENjE RADA NVO U GRADU VRANjU

Uloga nevladinih organizacije kao specifične forme organizovanja građana ogleda se pre svega u promociji razvoja društva, zaštiti okoline, ljudskih prava i demokratije i dobrom upravljanju. Sektor nevladinih organizacija uključuje veliki broj ljudi koji su posvećeni ovim ciljevima pa je i njihov značaj samim tim veći. Neprofitni sektor čine pojednici i organizacije koje pomažu da društvo postane zajednica odgovornih pojedinaca orijentisanih prema ličnom i porodičnom napretku ali i napretku zajednice kojoj pripadaju.

S obzirom na pomenuti značaj nevladinog sektora, njegova efikasnost u ostvarivanju ciljeva usko je vezana za samo funkcionisanje. Problemi koji se ovde javljaju zajednički su za sve NVO, kako u gradu Vranju, tako i u svim gradovima i opštinama u Srbiji. To su pre svega uspešno fukcionisanje, izgradnja reputacije i privlačenje fondova za realizaciju njihovih projekata.

Kako bi se izgradio položaj nevladinih organizacija u zajednici, neophodno je povećati transparentnost rada i odgovornosti nevladinog sektora, kao osnove za privlačenje sredstava iz različitih fondova lokalne zajednice uzimajući u obzir i grantove koje dodeljuje grad Vranje. Nedostatak sredstava za realizaciju projekata može se prevazići lakšim pristupom sredstvima koja su namenjena civilnom sektoru, odnosno postizanju partnerstva između NVO i grada, ali i privatnog sektora koji takođe može pomoći u realizaciji projekata.

Potrebno je uložiti dodatne napore u promovisanju i reputaciji NVO sektora kako zbog lakšeg privačenja sredstava tako i za otklanjanje pogrešnog mišljenja o njihovom radu koja je još uvek prisutna kod ljudi. Potrebno je ukazati na njihov značaj za društvo u celini kao pouzdanog i važnog partnera u planiranju razvoja i donošenju razvojnih odluka.

Nevladin sektor ima bitnu ulogu u razvoju demokratskog društva, zbog čega njegov značaj kontinuirano raste. Konsultacije s ovim sektorom proizvode korisne informacije i ideje, kroz zagovaranje pozitivnih promena. Ovaj sektor, takođe, obezbeđuje neophodne operativne kapacitete za razvojne aktivnosti. NVO imaju specifičnu ulogu u obezbeđenju obuke i edukacije, razvoju liderstva, zaštiti životne sredine, promociji održivog razvoja, obezbeđenju pravne podrške, edukaciji o ljudskim pravima i zaštiti ugroženih grupa, malim razvojnim projektima podrške u raznim oblastima.

– Potreba razvoja uloge NVO u zadovoljavanju potreba i interesa društva podrazumeva sledeće:

– Razvoj razumevanja da je održivost mnogo više od samog finansijskog pitanja

– Razvoj akcija koja će zadovoljiti prioritete lokalne zajednice

– Jačanje kapaciteta za zagovaranje

– Izgradnju razumevanja uloge NVO

– Podršku razvoju NVO koje su aktivne u lokalnim zajednicama i koje su kooperativne

– Izradu strategije podrške razvoju NVO

S obzirom na ulogu i značaj NVO sektora u razvoju i demokratizaciji društva, potrebno je negovati ovaj sektor i posvetiti posebnu pažnju njegovom daljem razvoju i održivosti. Potrebno je obezbediti održivost u smislu institucionalne održivosti, finansijske, održivosti projekata, kroz izgradnju kapaciteta ljudskih resursa i formiranje mreže. Donosioci odluka često nisu u potpunosti upoznati sa problemima koje određene socijalne grupe smatraju prioritetnim pa je od važnosti da u procesu donošenja odluka aktivno uključe i nevladine organizacije, odnosno glas socijalnih grupa koje one zastupaju.

slika ds

Klub Demokratske omladine će se u narednom periodu zalagati za širenje demokratskih vrednosti koje su važan preduslov za realizaciju normalnog i zdravog života. Radiće se na edukaciji mladih kako bi se aktivnije uključili u politiku i angažovali na vraćanju demokratskih vrednosti kroz buduća dešavanja. Aktivizam mladih je neophodan kako bi se loše stvari promenile i zaustavilo dalje propadanje gradova, pa i same države. Dobrim idejama, zdravim logičkim razmišljanjem i demokratskim dijalogom, borićemo se za veću zastupljenost mladih u svim strukturama stranke, grada i države. Naše aktivnosti će i dalje biti usmerene ka poboljšanju životnih uslova mladih u našem gradu. Naš najvažniji zadatak biće zapošljavanje mladih. Zalagaćemo se za program – STRUČNA PRAKSA ZA SVE, kao i za mogućnost da mladi volontiraju u javnim i privatnim preduzećima i ustanovama.

Naš moto glasi: „Mi nemamo čarobni štapić. Ono što imamo to je naše znanje i naša energija“.

BITNO JE UKLjUČIVANjE ŽENA U SVE SEGMENTE JAVNOG ŽIVOTA

Mi se zalažemo za potpuno ostvarivanje rodne ravnopravnosti, zaštitu osiromašenih žena, samohranih majki, a poseban akcenat stavljamo na zaštitu žena žrtava porodičnog nasilja. Stimulisaćemo žene, naročito one koje potiču sa ruralnih područja da se školuju, podržavaćemo žene u ruralnim sredinama za razvoj preduzetništva, pomagaćemo najstarije stanovništvo kako u gradu, tako i na selu.

Jedno od osnovnih načela za koje se zalaže Deomkratska stranka, jeste ravnopravnost polova. Promena dominantne političke kulture je dug i komplikovan proces, u kome kvote onemogućavaju žene da demonstriraju svoje mogućnosti. Cilj Foruma žena DS je da se postepeno povećava procenat žena u najvišim organima stranke. U skladu sa tim, izuzetno je značajno sposobne žene na lokalu uključiti u rad.

Jedan od najvećih problema svih nas je da se broj stanovnika Srbije konstantno smanjuje, a pad broja stanovnika i starenje populacije, posledica je ekonomske i socijalne nestabilnosti, visokog nivoa nezaposlenosti, što svakako utiče na nivo nataliteta,. Dece je sve manje i žene se sve kasnije odlučuju za rađanje.

Forum žena DS-a Vranje će se zalagati za izmene i unapređenje zakona koji se tiču društvene brige o deci i porodici. Organizovaćemo niz edukativnih predavanja o formiranju porodice u kasnijim godinama, o mogućim rizicima i opasnostima, kao i promovisanje materinstva preko raznih programa u zajednici.

Ubeđeni smo da je neophodno obezbediti efikasnu podršku porodicama i majkama sa decom. Praksu zasnovanu na improvizovanim (ad hoc) rešenjima treba da zameni dugoročni, predvidivi sistem podrške porodicama. Smatramo izuzetno značajnim planiranje porodice i njegovu materijalnu podršku, na primer preko povoljnih kredita za mlade parove sa malom decom ili bez dece, omogućavanje produženog boravka dece u vrtićima i školama koji će odgovarati realnim očekivanjima roditelja i radnom vremenu zaposlenih majki, omogućiti mladim parovima finansijska sredstva, neophodna za proces vantelesne oplodnje.

Na polju preduzetništva trenutno vlada ogromna rodna neravnopravnost. Ženama nedostaje podrška porodice, okoline i lokalne samouprave.

Smatramo da je jedan od naših prioritetnih zadataka organizovanje obuka preduzetnicama u lokalnoj zajednici, da bi ih informisali o tome kako mogu da prošire svoja preduzeća i da ih efikasnije vode. Istovremeno im se mora predočiti da za pokretanje sopstvenog posla nisu uvek neophodna velika materijalna ulaganja.

Forum žena DS-a planira organizovanje specijalizovanih seminara i predavanja (pravo, biznis, poljoprivreda) u cilju pomoći preduzetnicama u uspešnom vođenju preduzeća.

Forum žena smatra da nasilje u porodici nije samo lični problem članova porodice, već nezakonito i nedopustivo ponašanje koje se mora sankcionisati. To je problem čitavog društva, pre kojim ne smemo ostati nemi. Pored donošenja novih zakona, izuzetno je bitna i pravilna primena postojećih propisa. Zbog toga smatramo značajnim da usvojene zakonodavne mere i postojeći servisi podrške žrtvama budu poznati što širem krugu ljudi. Potrebno je postići i podstaći žrtve da otvoreno govore o svojim problemima, da se ohrabre da pričaju o tome šta im se dogodilo jer će tako pomoći i drugima.

OBEĆANjA

Demokratska stranka ne daje prazna obećanja. Mi radimo ono što obećamo. Jedino smo mi i 2008. i 2012. godine imali odštampan program koji smo podelili našim sugrađanima i omogućili im da nas prozovu za obećanja. Zato i sada odgovorno stojimo iza onog što obećavamo i znamo da ćemo to uraditi, da ćemo svi mi u Vranju i okolnim selima živeti bolje i da ćemo se boriti protiv siromaštva zajedno. Zato i pozivamo vas, poštovani sugrađani, da nam svojim glasom na izborima date poverenje da ostvarimo sve što sada obećavamo.

ZA BUDUĆNOST VRANjA – DEMOKRATSKA STRANKA