Više od 100 dugometražnih i kratkih igranih i dokumentarnih muzičkih filmova biće prikazano pre i tokom održavanja ovogodišnjeg Nišville jazz festivala, od 7. do 13. avgusta, na više atraktivnih lokacija niške Tvrđave.


 

Pored već ranijih godina publici poznatih Movie stejdža i Kristina stejdža, gde džez pijanisti komponuju i izvode muziku na zadate neme filmove, zanimljiv će biti svakako i Drive – In Movie Nišville, gde će posetioci iz svojih automobila na parkingu niške auto pijace (filmsko platno će biti postavljeno na bedemu Tvrđave) moći da prate filmove u najboljoj tradicij pedesetih godina prošlog veka.

     Međunarodni konkurs je u toku i već se prijavio veliki broj autora iz 30 zemalja. Selekciona komisija odabraće najzanimljivije filmove a međunarodni žiri dodeliti nagrade najboljim ostvarenjima.

     Činjenica je da u Srbiji postoje filmski festivali koji povezuju film i muziku ili pojedine muzičke pravce, ali ne postoji filmski festival koji je profilisan na ovaj način sa težištem na džezu kao muzičkom pravcu i na džezu kao stilu života.

     U vremenu kada je potrebno afirmisati prave kulturne vrednosti, nameće se potreba sublimacije filma kao sedme umetnosti i džeza kao jedne od esencija moderne muzike. Najlogičnije je da se to ostvari u okviru festivala Nišville, koji je reafirmisao ovu vrstu muzike i učinio je dostupnom najširem sloju stanovništva.