Set medijskih zakona trebalo je da omogući izlazak države iz medija i njihovu privatizaciju, odnosno ukidanje regionalnih javnih servisa, kao i transparentnost vlasništva i finansiranja. Predsednik NUNS-a Vukašin Obradović objašnjava šta je tu suština.

Ključno pitaje reforme je finansiranje medija. To nikad nisu prihvatili i shvatili protivnici privatizacije medija. Ja čak mislim da ćemo za nekoliko godina ponovo razgovarati o uvođenju regionalnih javnih servisa.

Vranjske, 24. septembar 2015.