Odbornik SNS i advokat Miroslav Nešić na poslednjoj sednici gradskog parlamenta optužio je lokalnu vlast za pokušaj prevare države i potencijalnog kupca Radio-televizije Vranje.

   

Neki lokalni mudrac smislio je način da prevari državu tako što je zaključkom Gradskog veća odredio da se celokupna oprema televizije isknjiži, a onda uknjiži u imovinu Grada. U toj situaciji, kao kupac bi mogao da se pojavi samo neko ko je blizak gradskom rukovodstvu, jer bi njemu vratili tu imovinu. A onaj ko im nije blizak kupio bi… ništa – rekao je Nešić, nazvavši takav potez lokalne vlasti ujdurmom.

On je naveo da Agencija za privredne registre nije odobrila pomenutu odluku, uz napomenu da se kapital preduzeća ne može umanjivati zaključcima Gradskog veća.

zuja_1

Radimo u interesu grada: Zoran Veličković

Prema informacijama iz izveštaja o radu RTV za 2014, međutim, početkom prošle godine Skupština grada donela je novi zaključak, ali sa istim ciljem: da se oprema isknjiži kod RTV Vranje, pa onda prebaci u imovina Grada. Agencija, međutim, opet nije popustila, a RTV je zbog toga početkom ove godine morao ponovo da uknjiži sopstvenu opremu, sa stanjem na dan 31. 12. 2014.

Na drugoj strani, direktor RTV Zoran Veličković tvrdi da će oprema ipak biti na raspolaganju Gradu posle prodaje kapitala te televizije, tvrdeći da je to u lokalnom interesu.

– Sve smo radili da bismo zaštitili interese Grada. U poslednjim dogovorima sa Agencijom za privatizaciju, priznato je pravo lokalne samouprave da upravlja tom opremom. Kada bude raspisan javni poziv za prodaju kapitala RTV, u napomeni će stajati da budući kupac kupuje samo televiziju, a da nakon toga u roku od 15 dana može da odluči da li će od lokalne samouprave da otkupi opremu ili će da unese svoju. Podsećam da od ukupne sume koja se dobije prilikom privatizacije, 95 odsto ide u republički budžet, a samo se pet odsto vraća lokalnoj samoupravi. Na ovaj način smo postigli da sav prihod od prodaje opreme ide u budžet Grada – kazao je Veličković.

Privatizacija RTV biće sprovedena prikupljanjem ponuda i javnim nadmetanjem, a rok za okončanje tog postupka je 30. jun ove godine.

Z. R.