Na sednici lokalnog parlamenta koja je zakazana za sredu, raspravljaće se o Izveštaju o radu zaštitnika građana grada Vranja za 2015. godinu. Maja Mitić u tom dokumentu navodi da je posle šest godina od osnivanja neshvatljivo da tu instituciju i dalje predstavlja jedna osoba.

Prema izveštaju o radu zaštitnika građana grada Vranja, prošle godine je zabeleženo 1.007 pisanih i usmenih pritužbi na rad javnih institucija, od čega su 324 bile u nadležnosti lokalnog ombudsmana Maje Mitić.

Kada je postupanje Gradske uprave u pitanju, Vranjanci su se prošle godine najčešće žalili na Sekretarijat za inspekcijske poslove (22) i Sekretarijat Komunalne policije (16).

Što se tiče javnih preduzeća i ustanova, najviše pritužbi upućeno je Novom domu (68), Direkciji za izgradnju i razvoj (58), Centru za socijalni rad (39) i Vodovodu (38).

Maja Mitić u svom izveštaju konstatuje da je tek u 2015, pet godina nakon izbora zaštitnika građana, saradnja sa organima uprave i javnim službama značajno napredovala, ali da i dalje postoje pojedinci koji smatraju da nemaju nikakvu obavezu da sarađuju sa ovom lokalnom instutucijom.

U izveštaju se dalje navodi i da zaštitnica građana do sada nije podnosila krivične i prekršajne prijave zbog kršenja zagarantovanih ljudskih prava, ali i da postoji opravdano mišljenje da su se stekli uslovi da se takve mere preduzimaju protiv organa i pojedinaca koji ne postupaju u skladu sa predviđenim obavezama.

– Stiče se utisak da se na pojedine organe jedino takvim merama može uticati, kako bi pokazali viši stepen poštovanja ljudskih prava i ispravljanja načinjenih propusta – navodi u izveštaju zaštitnica građana Maja Mitić.

Ona u istom dokumentu konstatuje i da više nije u mogućnosti da sama odgovori na sve zahteve, te da je beznačajan izbor lokalnog ombudsmana u situaciji u kojoj mu nije omogućeno da efikasno i pravilno obavlja svoju delatnost.

– Kako u najskorije vreme ne bi došlo do gubljenja svrhe postojanja ovog organa, neophodno je da se urgentno postupi po Odluci zaštitnika građana grada Vranja, na taj način što bi bio izabran barem jedan zamenik, od predviđena dva, čime bi bio omogućen efikasniji rad. Takođe je neophodno i urgentno da se oformi stručna služba, na taj način što bi se omogućio prijem stručnog saradnika i lica koje bi obavljalo tehničke poslove – stoji u izveštaju.

Z. R.