Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije raspisalo je konkurs za upis 200 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno – spasilačkih jedinica, a zainteresovani se mogu prijaviti do 9. aprila


 

Prema uslovima konkursa, pravo učešća imaju državljani Republike Srbije, starosti od 19 do 30 godina, sa završenom srednjom školom. Kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove zdravstvene, psiho-fizičke i bazičnomotoričke sposobnosti, kao i da zadovolje bezbednosne kriterijume za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Od kandidata se traži i važeća nacionalna vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije, pri čemu pravo učešća na konkursu imaju i lica koja poseduju vozačku dozvolu „B“ kategorije, uz obavezu da polože ispit za C kategoriju u roku od 1,5 godine od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Tekst i bliže uslove konkursa možete naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i na sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.