Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 600 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku (COPO) na koji se zainteresovani mogu prijaviti zaključno sa 8. julom 2019. godine. Za potrebe Policijske uprave u Vranju konkurs je raspisan za pet polaznika


 

Pravo učešća na konkursu imaju državljani Republike Srbije, koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije, najmanje godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs i prijavljeno prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs.

Кandidat mora da ima završenu srednju školu, u četvorogodišnjem trajanju, ili završene osnovne strukovne, odnosno osnovne akademske studije, Кriminalističko-policijskog univerziteta (КPU), te da nema manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa, odnosno da nema više od 27 godina starosti ukoliko je reč o kandidatima koji su svršeni studenti КPU.

Prijave se podnose u mestu prebivališta

Кandidat mora da poseduje i važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom “B” kategorije, zatim da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji i da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica.

Prijava na konkurs sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Tekst i bliže uslove konkursa možete naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.