Odbornička većina koju čine SNS, SDS i JS na sednici gradske skupštine odbacila je sve izveštaje o radu za 2015, koje su podneli dosadašnji direktori javnih institucija. Potom su dužnosti razrešeni čelni ljudi sedam javnih preduzeća i ustanova, a na njihova mesta postavljeni vršioci dužnosti. VranjeNET prenosi biografije novih gradskih funkcionera koje su pročitane na sednici lokalnog parlamenta.

Saša Sentić, Direkcija za razvoj i izgradnju grada

Sasa Sentic 1 Vranje_1Rođen je 1977. godine u Gnjilanu. Diplomirao je na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Prištini. Na Tehničkom fakultetu u Čačku, Univerziteta u Kragujevcu, stekao je zvanje profesor tehničkog obrazovanja. Od 2003. do 2004. radio je u Binačkoj Moravi, na mestu građevinskog inženjera, u Tehničkoj školi u Gnjilanu kao profesor na grupi građevinskh predmeta, u AFG Internacional u Kuvajtu na mestu odgovornog izvođaća radova i u preduzeću Izmornik kao stručni suradnik. Od 2013. do 2014. obavljao je dužnost direktora Novog doma. Član je inženjerske komore Srbije, a poseduje i licencu prosvetnog radnika. Oženjen je i otac dvoje dece.

Miodrag Protić, Zavod za urbanizam

Miodrag Protic Vranje_1Rođen je 1978. godine u Vranju, gde je završio osnovnu i srednju školu. Na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu diplomirao je 2005. godine i stekao zvanje diplomiranog inženjera arhitekture. Zaposlen je u Zavodu za urbanizam od 2006. godine, na poslovima samostalnog urbaniste i samostalnog projektanta. Poseduje licencu odgovornog urbaniste izdate od strane Inženjerske komore Srbije, kao i licence odgovornog projektanta i odgovornog inženjera energetske efikasnosti. Imenovan je za sudskog veštaka arhitektonske sruke od strane Ministarstva pravde. Oženjen je i otac dvoje dece.

Ivica Milenković, Uprava banje

Ivica Milenkovic Vranje_1Rođen je 1980, osnovnu školu završio je u Korbevcu, a srednju Tehničku školu u Vranju. Na Mašinskom fakultetu u Nišu diplomirao je 2006. i stekao zvanje diplomirani inženjer mašinstva. Od 2007. do 2010. radio je u Zavarivaču, a od 2010. do 2012. kao inženjer u preduzeću Termoelektro iz Beograda na izgradnji nove termoelektrane u nemačkom gradu Linen. Od 2012. do 2013. radio je za Hidromont iz Slovenije na projektu sistema hlađenja dimnih gasova za čeličane. Od 2013. zaposlen je u Novom domu, na mestu tehničkog rukovodioca. Nosilac je brojnih sertifikata i polaznik brojnih kurseva. Oženjen je i otac dvoje dece.

Slobodan Ignjatović, Novi dom

Slobodan Ignjatovic Vranje_1Rođen je 1977. u Gnjilanu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici i stekao zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike. Počeo je da radi 2002. u Tehničkoj školi u Gnjilanu kao profesor grupe elektrotehničkih i informatičkih predmeta. Od 2011. radi u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, na poslovima stručnog saradnika u oblasti informatike. Jedan je od osnivača firme Protrogra u kojoj radi na više projekata. Poseduje licencu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada i sertifikat iz oblasti informacionih tehnologija. Govori engleski jezik. Oženjen je i otac troje dece.

Borivoje Manasijević, Istorijski arhiv

Borivoje Manasijevic Vranje_1Rođen je 1959. godine u Crnom Lugu. Osnovnu školu završio je u Rataju, a Pedagošku akademiju i Učiteljski fakultet u Vranju, gde je stekao zvanje profesor razredne nastave. Radni odnos zasniva 1994. u OŠ “Vuk Karadžić” u Lebanu, a zatim je radio u OŠ “Muharem Kadriu” u Velikom Trnovcu. Od 1993. godine je u radnom odnosu u OŠ “Prvi maj” u Vrtogošu, istureno odeljenje u Davidovcu. Završio je školu rezervnih oficira u Bileći i stekao čin rezervnog poručnika. Osnivač je FK Omladinac iz Crnog Luga, a radio je i na projektu završetka Doma kulture u tom selu, finansiranom od strane UNDP. Oženjen je i otac dvoje dece.

Dragana Arsić, Centar za socijalni rad

Dragana Arsic Vranje_1Rođena je u 1974. u Leskovcu, gde je završila osnovnu školu. Srednje obrazovanje stekla je na Medicinskoj školi u Nišu, a diplomirala je na 2000. na Filološkom fakultetu u Prištini i stekla zvanje profesor pedagogije. Radni odnos zasnovala je 2001. u OŠ “Branko Radičević” u Bujanovcu, a od 2005. u OŠ “Bora Stanković” u Kleniku i OŠ “Dragomir Trajković” u Žbevcu radi kao školski pedagog. Od 2013. do 2014. bila je vd direktora Istorijskog arhiva. Učesnik je brojnih seminara iz oblasti tehničkog i informacionog obrazovanja, ali i seminara za osavremenjavanje obrazovno-vaspitnog rada rukovođenja i upravljanja. U braku je i majka tri deteta.

Stamenković Saša, Narodni muzej

Sasa Stamenkovic Vranje_1Rođen je 1968. u Vranju, gde je završio osnovnu i srednju školu, a diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu i stekao zvanje diplomirani inženjer geologije. Prvo radno mesto bilo mu je u Nemetalima, a od 1998. do 2001. radio je na poslovima komercijale u Simpu. Od 2001. do 2013. obavljao je poslove komercijalnog direktora u fabrici obuće Sanč. Od 2013. je vlasnik i direktor privatnog društva Joe shoes. Oženjen je i otac četvoro dece.