Na konstitutivnoj sednici lokalnog parlamenta izabrani su najvažniji organi lokalne samouprave. Portal VranjeNET sa zvaničnog sajta grada Vranja prenosi biografije svih novopostavljenih funkcionera.

GRADONAČELNIK – Dr Slobodan Milenković

Rođen je 10. avgusta 1972. godine u Vranju, gde je završio osnovnu i srednju školu, a potom Medicinski fakultet u Nišu. Radni odnos je zasnovao 2000. godine u Domu zdravlja u Bujanovcu, a dve godine kasnije prelazi na Ortopedsko-traumatološko odeljenje Zdravstvenog centra u Vranju. Nakon završene specijalizacije 2008. godine stiče zvanje lekar specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, a kasnije postaje i šef odseka za ultrazvučnu dijagnostiku lokomotornog sistema. Učestvovao je na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim akreditovanim kongresima, od kojih treba izdvojiti Međunarodni evropski kongres u Istanbulu ,,Efort” 2013. godine. Bio je organizator i predavač akreditovanog kursa iz oblasti ortopedije na temu ,,Primena unutrašnje i spoljašnje fiksacije u stabilizaciji preloma gornjeg i donjeg ekstremiteta”. Oženjen je i ima dva sina.

ZAMENIK GRADONAČELNIKA – Dr Igor Andonov

Rođen je 1974. godine u Skoplju. Osnovnu i srednju školu završio je u Vranju. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu u Nišu. Radio je u Zdravstvenom centru u Vranju kao doktor stomatologije. U periodu od 2008. do 2012. godine bio je zamenik gradonačelnika Vranja. Oženjen je i ima jednog sina.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE – Dr Dejan Tričković Dejan Trickovic

Rođen je 1971. godine u Vranju, gde je završio osnovnu školu. Dalje obrazovanje nastavio je u Leskovcu, gde je 1990. godine završio srednju Poljoprivredno-veterinarsku školu. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu u Beogradu 1996. godine. Na katedri porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje domaćih životinja specijalizirao je 2012. godine. U periodu od 2012. do 2014. godine obavljao je funkciju predsednika Skupštine grada Vranja. Radio je i kao zamenik direktora u Veterinarskoj stanici u Vranju. Oženjen je i otac jednog deteta.

ZAMENIK PREDSEDNIKA SKUPŠTINE – Gradimir Jovanović

Gradimir Jovanovic 1Rođen je 1950. godine u Bujanovcu, gde je završio osnovnu školu, a potom Gimnaziju ,,Bora Stanković” u Vranju. Više od dve decenije bio je novinar, direktor i glavni i odgovorni urednik ,,Slobodne reči”, a izvesno vreme radio je i kao dopisnik RTS-a. Dužnost pomoćnika direktora poslovne organizacije ,,Jugopetrola” obavljao je deset godina, a radio je i na pravnim poslovima u Filijali PIO u Vranju. Niz godina aktivno se bavio politikom i u više mandata bio odbornik. Predsednik je Gradskog odbora Partije ujedinjenih penzionera Srbije – PUPS u dva mandata, i član je Glavnog odbora, kao i koordinator za Pčinjski okrug. Jedan je od osnivača i predsednik Udruženja uranijumskih žrtava ,,Pljačkovica 99″.

SEKRETAR SKUPŠTINE – Marko Tričković

Marko TrickovicRođen je 29. novembra 1985. godine u Vranju, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu. Bio je pripravnik u Osnovnom sudu i Osnovnom tužilaštvu, a 2014. godine položio je pravosudni ispit u Beogradu. Radni odnos zasnovao je u Nacionalnoj službi za zapošljavanje – Filijala u Vranju, na pravnim poslovima na mestu savetnika za ostvarivanje prava za slučaj nezaposlenosti u prvom stepenu. Radio je i u AD ,,Simpo” na mestu referenta za pravne poslove, kao i ,,Alfa Plamu”. Upravitelj je Fondacije za ,,Solidarnu i socijalnu pomoć” Alfa Plam a. d. Vranje. Oženjen je i otac jednog sina.

GRADSKO VEĆE

Marjan Stanković – komunalna delatnost, infrastruktura i urbanizam

Marjan StankovicRođen je 1968. godine u Bujanovcu. U Nišu je diplomirao na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu i stekao zvanje diplomirani inženjer. Od 1999. radio je u preduzeću ,,Integral” iz Bujanovca na mestu šefa, a potom i direktora građevinske operative. Nakon toga, radio je u firmama ,,Građevinar” iz Vranja, i ,,BML Inženjering” kao tehnički direktor i glavni inženjer građevinske operative, gde je radio na veoma važnim građevinskim projektima kao što su izgradnja Internog odeljenja Zdravstvenog centra u Zaječaru, pokrivanju hale ,,Fiat Zastava Automobili” u Kragujevcu i fabrici ,,Koka kola” u Subotici. Trenutno radi u ,,Jumku”, na mestu pomoćnika upravnika logistike i glavni je inženjer građevinske operative.

Ivan Stanković – budžet i finansije Ivan Stankovic

Rođen je u Vranju, gde je završio osnovnu i srednju školu, a zatim i Ekonomski fakultet u Beogradu. Radio je na poziciji Izvršnog direktora za finansije, plan i analizu i IT sektor u ,,Simpu” a. d. Vranje 15 godina. Pre pozicije izvršnog direktora radio je kao referent za poreze, šef računovodstva, a jedno vreme je bio i finansijski direktor. Poseduje zvanje registrovanog sudskog veštaka iz oblasti poslovnih finansija, računovodstva i poreza. Oženjen je i otac dvoje dece.

Goran Kostić – privreda, ekonomija i preduzetništvo Goran Kostic

Rođen je 1971. godine u Bujanovcu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Posle odlazi u Niš gde završava Ekonomski fakultet. U periodu od 1997. do 2012. godine bio je zaposlen u Duvanskoj industriji Vranje (od 2003. godine BAT- British American Tobacco), gde je bio na različitim pozicijama. Od 2012. godine obavljao je funkciju generalnog direktora u ,,Alfa Plamu”. Govori engleski, italijanski i makedonski jezik. Oženjen, otac troje dece.

Aleksandar Janjic Aleksandar Janjić – poljoprivreda, agroekonomija i razvoj sela

Rođen je 1972. godine u Vranju, gde je završio osnovnu i srednju školu. Posle završene srednje škole odlazi u Beograd – Zemun, gde je 1999. godine diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu, na odseku “Zaštita bilja i prehrambenih proizvoda”. Svoju profesionalnu karijeru iz oblasti poljoprivrede započeo je u poljoprivrednoj apoteci ,,Flora” kao vlasnik apoteke. Potiče iz porodice koja se tradicionalno bavila poljoprivrednom proizvodnjom. Danas je suvlasnik destilerije ,,Janjić”. Oženjen, otac troje dece.

Nenad Đorđević – sport i omladina

Nenad DjordjevicRođen je u Vranju 1972. godine, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Fakultetu za fizičku kulturu u Beogradu 1996. godine, a 2012. godine je upisao doktorske strudije na Fakultetu sporta i fizičke kulture u Nišu. Trenutno radi na doktorskoj disertaciji. Bio je pripravnik u osnovnoj školi ,,Radoje Domanović” u periodu od 1999. do 2000. godine, a od 2001. godine je u radnom odnosu u PU ,,Naše dete” u Vranju na mestu stručnog saradnika. Nenad Đorđević je košarkaški trener mlađih selekcija KK ,,Jug” Vranje, predsednik je džudo kluba ,,Vranje” i član Upravnog odbora Sportskog saveza grada Vranja. U braku je i otac dvoje dece.

Danijela Milosavljević – socijalna politika i lokalna uprava

Danijela MilosavljevicRođena je 1970. godine u Vranju, gde je završila osnovnu i srednju školu, a 1997. godine diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Od 2005. do 2007. godine radila je u Domu za decu i omladinu ,,Olivera Verica – Đorđević” na mestu sekretara i člana stručnog tima. Na poslovima sekretara u JU Centar za razvoj socijalnih usluga socijalne zaštite zaposlena je od 2007. godine. Član je lokalnog tima za borbu protiv nasilja u porodici, trgovine ljudima i Saveta roditelja Ekonomsko – trgovinske škole za inkluzivnu nastavu. Poseduje licencu za rad u ustanovama socijalne zaštite. Udata je i majka dvoje dece.

Marina Đorđević – ekologija i zaštita životne sredine Marina Djordjevic

Rođena je 1977. godine u Vranju, gde je završila osnovnu i srednju školu, a potom i Učiteljski fakultet. Radila je na inkluziji dece sa posebnim potrebama, zatim kao učiteljica u Osnovnoj školi ,,Dositej Obradović”. Sekretar je Udruženja uranijumskih žrtava ,,Pljačkovica 99″ i inicijator osnivanja monitoring centra za praćenje zračenja od uranijuma u Pčinjskom okrugu.

Dejan Bajramović – nacionalne manjine, etničke zajednice i nevladine organizacije

Dejan BajramovicRođen je 1973. godine u Vranju gde je završio osnovnu i srednju Ekonomsku školu – smer ekonomski tehničar. Kroz veoma bogato profesionalno iskustvo bio je član mnogih timova, komisija, anketnih odbora, radionica na kojima je zastupao interse Roma i drugih nacionalnih manjina. Bio je član Kancelarije za ostvarivanje i zaštitu ličnih i kolektivnih prava romske nacionalne manjine, zatim član UNPD za izradu lokalne strategije za ekonomsko poboljšanje u opštini u periodu od 2004. do 2008. godine, kao i član tima za Lokalni akcioni plan za decu od 2004. do 2008. godine. Ovlašćeni je sudski tumač za romski jezik za teritoriju Jugoistočne Srbije. Koordinator je za romska pitanja grada Vranja u periodu od 2004. do 2008. godine i lokalni anketar u okviru OEBS-ovog programa o stanovanju Roma. Učesnik je brojnih seminara i obuka koje se, pre svega, bave pravima nacionalnih manjina pod okriljem OEBS-a i UNDP-a. Poverenik je gradskog odbora romske stranke ,,Jedinstvo”. Koordinator je nevladine organizacije ,,Romani Asvi” (Romska suza).

Dr Miroljub Stanković – zdravstvo, dečja zaštita i boračko invalidska pitanja

Miroljub StankovicRođen je 1950. u Skoplju, gde je završio osnovnu i srednju školu, a zatim i Medicinski fakultet. Specijalizirao je iz oblasti opšte hirurgije i subspecijalizirao iz oblasti abdominalna hirurgija. Dugogodišnji je radnik Zdravstvenog centra u Vranju, gde je bio na raznim rukovodećim pozicijama. Bio je direktor Zdravstvenog centra, direktor Bolnice, načelnik Hirurškog odeljenja bolnice i pomoćnik direktora Zdravstvenog centra. Mentor je na katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Nišu i Beogradu. Završio je menadžment u zdravstvu na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Oženjen je i otac dvoje dece.

Mića Mladenović – turizam i ugostiteljstvo

Mica MladenovicRođen je 1976. godine u Salczburgu, srednju školu završio je u Vranju, a Visoku poslovnu školu u Beogradu, gde je stekao zvanje diplomirani ekonomista. Radno iskustvo stekao je u firmi ,,Eleks – M” iz Beograda i preduzeću za trgovinu i usluge ,,Astra Spotrs Bets” doo iz Beograda. Od 2005. do 2012. godine bavio se privatnim biznisom. Od 2012. godine radi u Gradskoj upravi u Vranju, prvo u Sekretarijatu za inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine, a potom je bio načelnik Službe za zajedničke poslove. Od 2010. godine nalazi se na čelu kinološkog društva ,,Švrća”  i međunarodni je kinološki sudija. Govori enegleski i ruski jezik. Oženjen, otac dva sina.

Zorica Jović- kultura, obrazovanje i informisanje Zorica Jovic

Rođena je 1976. godine u Vranju, gde je završila osnovnu i srednju školu, a potom i Ekonomski fakultet u Prištini. Od 2002. godine je profesor ekonomske grupe predmeta u Ekonomsko – trgovinskoj školi u Vranju, a od 2010 – 2012. godine bila je i pomoćnik direktora Ekonomsko-trgovinske škole u Vranju. Učesnik je projekta ,,Modernizacija sistema srednjeg stručnog obrazovanja” Ministarstva prosvete Republike Srbije u delu samovrednovanja i praćenja rada kolega jednakih po obrazovanju i poziciji.

Prvi komentar