Nadzorni odbor Jumka zakazao je sednicu Skupštine akcionara za petak, 24. jun, u 12 sati, a na dnevom redu biće usvajanje izveštaja o poslovanju i reviziji.

Ovlašćeni predstavnici akcionara Jumka raspravljaće o bilansu stanja i bilansu uspeha na dan 31.12. 2015. za matično preduzeće, kao i o konsolidovanom finansijskom izveštaju koji obuhvata poslovne rezultate cele kompanije, odnosno računajući i bilanse zavisnih preduzeća (Jumko prizosi, Jumko trejd, Jumko komerc, BIC Jumko i Bivoda).

Na dnevnom redu biće i usvajanje Izveštaja revizora.

U radu Skupštine imaju pravo da učestvuju akcionari ili njihovi predstavnici koji poseduju ovlašćenja od najmanje 2.000 akcija.

Većinski vlasnik Jumka je država, čije institucije raspolažu sa ukupno 62,75 odsto akcija, dok je u rukama malih akcionara (zaposlenih i bivših zaposlenih) ukupno 37,25 odsto akcija.

Poslovodstvo je nedavno saopštilo da je Jumko u 2015, prvi put posle 20 godina, poslovao pozitivno, te da je zahvaljujući pomoći države ostvarena dobit od 8,7 miliona dinara.

Z. R.