Jumko je prošle godine napravio neto gubitak od 576,5 miliona dinara, pokazuje bilans uspeha koji je objavila Agencija za privredne registre.


 

Prema finansijskim izveštajima objavljenim na sajtu APR, Jumko je prošle godine zabeležio loš rezultat u mnogim segmenata poslovanja, posebno u visini poslovnih prihoda, koji su sa 1,33 milijarde, koliko je ostvareno u 2015, smanjeni na 876 miliona dinara.

Na drugoj strani, prema bilansu stanja, Jumko je povećao dugoročne obaveze, pa je tako dug na ime kredita i zajmova u zemlji od 383 miliona u 2015, prošle godine porastao na 443 miliona dinara (poverilac je Fond za razvoj RS).

Što se kratkoročnih obaveza tiče, one su na kraju 2016. godine iznosile preko sedam milijardi dinara ili 2,5 milijarde više nego na kraju 2015.

Inače, u 2015. godini Jumko je ostvario pozitivan poslovni rezultat, ali je dobitak iznosio svega devet miliona dinara.

Kumulirani gubitak 8,5 milijardi dinara

O stanju u kojem se danas nalazi Jumko najrečitije govori podatak da ovo preduzeće ima ukupni (kumulirani) gubitak od 8,5 milijardi, te da gubitak iznad visine kapitala vranjskog tekstilnog preduzeća premašuje pet milijardi dinara.

Nad Jumkom visi i mač sudskih sporova, u kojima poverioci, pravna i fizička lica, potražuju preko tri milijarde dinara (glavnice, kamate, troškovi postupka i izvršenja).

Jumko je na kraju 2016. imao 1.205 radnika i u većinskom je vlasništvu države, koja već desetak godina pokušava da konsoliduje kompaniju naručujući opremu za vojsku, policiju i druge institucije, odnosno izdvajajući značajna sredstava poreskih obveznika za isplatu socijalnog programa.

Prvi komentar

  1. Slavisa

    Taj dobitak od 9 miliona dinara na kraju 2015-te je posledica prodaje imovine, mašina, muljanja sa finansijskim knjigama itd, itd, a bez toga svake godine je čist gubitak dok se novac izvlači da bi se direktori,”državni sekretari” okoristili, a kampanje i stranke finansirale.