Odbornici gradske skupštine u četvrtak će razmotriti Zaključak Vlade o konverziji dugova Zavarivača u iznosu od milion evra.

Prema podacima iz materijala koji je dostavljen odbornicima, na dan 30. 06. 2015. Zavarivač po osnovu poreza na zarade duguje Vranju 89,3 miliona, dok je dug ovog preduzeća po osnovu lokalnih javnih prihoda 35,3 miliona dinara.

Odluku o konverziji potraživanja grada u trajni ulog u Zavarivaču lokalna skupština doneće na osnovu unapred pripremljenog plana reorganizacije ovog preduzeća.

Prema tom dokumentu, Zavarivač na dan 30. 06 2015. duguje poveriocima blizu dve milijarde dinara, zbog čega se suočava sa mogućnošću pokretanja stečajnog postupka i bankrota.

Mere koje predviđa unapred pripremljeni plani reorganizacije Zavarivača početkom marta ove godine svojim zaključkom je podržala Vlada Srbije.

Nekoliko dana kasnije, tadašnje Gradsko veće, kojim je kao gradonačelnik rukovodio socijalista Zoran Antić, prihvatilo je predlog Vlade o konverziji, ali je postupak odložen zbog izbora.

Sada većinu u gradskom parlamentu imaju naprednjaci, a oni smatraju da je nekadašnjim gigantima, koji ne plaćaju obaveze prema lokalnoj samoupravi, ovakva vrsta pomoći neophodna.

Zavarivač sledi primer Simpa

Gradska skupština je 2014. donela sličnu odluku, kada su konvertovana potraživanja prema Simpu od preko dve milijarde dinara. Za taj postupak glasali su odbornici svih partija, pa je Vranje trenutno najveći pojedinačni vlasnik pomenute kompanije.

Z. R.