Demokratska stranka je aktivno učestvovala u izradi programa za period 2012–2016. godine.

Demokratska stranka u Vranju predlaže budućem sazivu gradskog parlamenta obezbeđenje sredstava za kompletno sprovođenje programa izgradnje i revitalizacije putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, između ostalog i za dolazak investitora, kao preduslova za otvaranje novih radnih mesta; zatim unapređenje poljoprivredne proizvodnje, kao i animiranje mesnih zajednica za kreiranje potrošnje komunalnog dinara.

U skladu sa Nacionalnom razvojnom politikom u narednom mandatnom periodu 2016 – 2020. godine, zalagaće se za:

– završetak uređenja industrijske zone radi zapošljavanja što više ljudi;

– podjednak tretman stranih i domaćih investitora;

– formiranje razvojne banke za jug Srbije radi dodele kredita pod
najpovoljnijim uslovima;

– aktivno zastupanje lokalne privrede pred državnim organima;

– privlačenje strateškog partnera sa kojim će preduzetnici, mala i srednja
preduzeća uspostaviti saradnju i kooperantske odnose;

– nastavak donošenja lokalnih odluka u vidu olakšica investitorima,
odnosno izdavanja građevinskih dozvola, kao i oslobađanja plaćanja komunalnih taksi i naknada za gradsko građevinsko zemljište;

– dodelu subvencija nezaposlenim licima koji samostalno pokreću biznis
putem programa samozapošljavanja;

– edukaciju preduzetnika za izradu projekata i biznis planova neophodnih
prilikom konkurisanja kod međunarodnih razvojnih fondova i finansijskih institucija;

– unapređenje poljoprivredne proizvodnje u vidu pružanja stručne pomoći,
subvencija i otvaranja poljoprivrednih zadruga, kao i pomoć pri otvaranju prerađivačkih kapaciteta;

– nastavak rekonstrukcije i izgradnje komunalne infrastrukture na teritoriji našeg grada radi omogućavanja ubrzanog razvoja privrede;

– otvaranje radionica za omladinsko i žensko preduzetništvo, kao i za aktivnosti iz oblasti nauke, tehnike i umetnosti;

– doslednu primenu usvojenih zakona;

– bolju promociju privrednog i turističkog potencijala našeg grada;

– aktivnu saradnju sa obrazovnim institucijama radi usklađivanja stručnih profila sa potrebama tržišne privrede;

– normalno funkcionisanje Gradske uprave, javnih preduzeća i ustanova na teritoriji Grada Vranja.