Vršilac dužnosti direktora Vodovoda Goran Đorđević planira da u 2017. godini u tom javnom preduzeću zaposli 10 novih radnika.


 

Prema navodima iz programa rada Vodovoda za 2017, o kojem će se raspravljati na sledećoj sednici lokalne skupštine, ovo preduzeće zapošljavaće “nove radnike na neodređeno vreme samo u skladu sa zakonom, kao i zbog prirodnog odliva radnika u penziju”, ali postoji potreba i za novom radnom snagom.

     – U planu za 2017. godinu predvideli smo i zapošljavanje novih 10 radnika ukoliko prestane da važi zakon o zabrani primanja radnika u javnom sektoru, što takođe uvećava masu planiranih sredstava. Ukoliko država ne dozvoli prijem novih radnika onda će masa biti manja u 2017. godini, međutim moramo da vršimo prijem radnika za PPOV (prerada i prečišćavanje otpadnih voda – prim Z. R.) tako da će najverovatnije biti i odobren prijem – stoji u “Programu poslovanja preduzeća za 2017. godinu”, koji je potpisao vršilac dužnosti direktora Goran Đorđević.

218, 230, 240…

     Sudeći prema istom dokumentu, planirano zapošljavanje se ne odnosi na 12 ljudi koji će biti preuzeti iz “Direkcije za razvoj i izgradnju Vranja”, koja je u postupku likvidacije.

     – Predvideli smo i masu zarade za 2017. godinu za nove radnike koji će raditi na održavanju puteva, nakon likvidacije Direkcije za razvoj i izgradnju grada Vranja po odluci Skupštine grada Vranja, a koji će već krajem 2016. godine početi sa radom u JP Vodovod – piše u pomenutom programu.

     A u tabelama koje se odnose na mase zarada i broj zaposlenih navedeno je da je Vodovod u novembru ove godine imao 218 zaposlenih, u decembru 230, te da se planira da od aprila sledeće godine u ovom javnom preduzeću platu prima 240 ljudi.

     Inače, Goran Đorđević je visokopozicionirani funkcioner GrO SNS koji je pre šest meseci na čelo Vodovoda došao iz Jumka, gde je na određeno vreme zaposlio oko 400 ljudi, o čemu je portal VranjeNET već pisao.

     Tokom predizborne kampanje, pak, predstavnici GrO SNS su tvrdili da u svim javnim preduzećima ima viška radnika, te da će ukinuti izmišljena radna mesta.

Z. R.