Ivica Dačić, lider Koalicije SPS – JS, sa konvencije u Čačku istakao je da su petooktobarske ideje propale i za sobom ostavile samo beznađe.

SPS je ostala postojana i nakon 5. oktobra i dosledna svojim idejama socijalne pravde i borbe za običnog čoveka. U najteže vreme pokazali smo da imamo najbolje kadrove koji znaju kako se vodi državotvorna politika i danas smo svedoci da je sve relativno osim SPS-a, koji je tu 26 godina. Iza nas je kontinuitet, sigurnost, stabilnost i trajanje.