Anketiranje ne predstavlja nikakav vid pritiska na zaposlene. U pitanju je zakonom propisani obavezni korak u postupku sprovođenja racionalizacije, kaže načelnik Gradske uprave Dušan Aritonović.


Pitao: Zoran Radulović


 

Odlukom Vlade o maksimalnom broju zaposlenih iz juna ove godine predviđeno je da sistem lokalne samouprave u Vranju može da ima do 1.199 zaposlenih na neodređeno vreme. Načelnik Gradske uprave Dušan Aritonović (SNS) za portal VranjeNET pojašnjava da u “sistem lokalne samouprave”, pored gradske administracije i radnika javnih ustanova, spadaju i zaposleni u javnim preduzećima, poput Vodovoda, Komrada i Novog doma, čije plate se ne finansiraju iz budžeta.

Svuda ima viška

VranjeNET: Koliki je broj zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave u Vranju?

Aritonović: – U ovom trenutku, prema aktuelnoj odluci, broj zaposlenih u sistemu lokalne samouprave grada Vranja je 1.298, što znači da je potrebno smanjenje za najmanje 99.

Kako komentarišete tu razliku?

– Smanjenje broja zaposelnih u javnom sektoru je posledica smanjenja i kontrole troškova po osnovu rada u javnom sektoru, u skladu sa potrebama fiskalne konsolidacije. Zaposlenost u javnom sektoru je u skladu sa funkcijama i uslugama koje organizacioni oblici u javnom sektoru pružaju, a uspostavljanje unutrašnje organizacije je u skladu sa optimalnim potrebama rada. Zakonom su propisana merila i standardi na osnovu kojih se utvrđuje maksimalni broj zaposlenih za svaku jedinicu lokalne samouprave.

Da li u svim institucijama sistema lokalne samouprave u Vranju ima viška zaposlenih na neodređeno vreme?

– Imajući u vidu funkcije i usluge koje pružaju građanima, utvrđuje se koji organizacioni oblik koliko može da smanji broj zaposlenih. Uglavnom kod svih ima viška.

Odluka Skupštine i nove sistematizacije

Zaposlenima su podeljeni anketni listići kako bi se izjasnili o spremnosti za sporazumni prekid radnog odnosa uz isplatu novčane naknade. Neki smatraju da to predstavlja pritisak na zaposlene.

– Anketiranje zaposlenih ne predstavlja nikakav vid pritiska na zaposlene. U pitanju je zakonom propisani obavezni korak u postupku sprovođenja racionalizacije.

Ukoliko broj onih koji su prihvatili sporazumni prekid radnog odnosa nije dovoljan da bi se ispunila kvota Vlade, na osnovu kojih kriterijuma će se među preostalim zaposlenim personalizovati ko je višak?

– Prema proceni poslodavca, tj direktora, na osnovu merila utvrđenih Odlukom poslodavca.

Kada će biti okončana racionalizacija broja zaposlenih na neodređeno vreme?

– Nakon donošenja odluke Skupštine grada Vranja o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih, sledi donošenje novih sistematizacija u roku od 60 dana, u kojima neće biti sistematizovana izvršilačka mesta bez kojih, prema proceni direktora, nije dovedeno u pitanje nesmetano funkcionisanje i pružanje usluga koje određeni organizacioni oblik pruža.

Otpuštanjem prekobrojnih samo sprovodimo Zakon

Da li će smanjenje broja zaposlenih na neodređeno vreme za posledicu imati i smanjenje broja zaposlenih na određeno vreme? Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru određuje da “ukupan broj zaposlenih na određeno vreme (…) ne može biti veći od 10 odsto broja zaposlenih na neodređeno vreme”.

– Da, moraće da srazmerno bude smanjen i broj zaposlenih na određeno vreme, u skladu sa merilima utvrđenim Zakonom.

Postoje mišljenja prema kojima aktuelni postupak racionalizacije broja zaposlenih ne predstavlja ništa drugo do način da se oslobode radna mesta za politički podobne kadrove.

– Nemam komentar na ovakve zlonamerne glasine. U pitanju je samo sprovođenje Zakona i sprovođenje racionalizacije iz razloga koji sam već naveo.