Zoran Najdić

Zoran Najdić: Basara nije zabranjen

Bili ste u prilici da pratite književne programe koje sam ranijih godina priređivao, uvek su tu bili vrhunski stvaraoci, između ostalog i Svetislav Basara. Nije ideja da se prave političke tribine, već da se promovišu književna dela