Cupare

Stare vranjske porodice (4): Cupare, cup u ćup

Mile Cupara je bio istaknuti nacionalni radnik, blizak vladajućim krugovima u zemlji. Lično se poznavao sa regentom Aleksandrom Karađorđevićem. Kod njega je boravio Gavrilo Princip i ostali članovi Mlade Bosne. Bio je prvi instruktor srpskih specijalnih snaga.

Stare vranjske porodice (2): Stajići, ruke u medu

Husein-paša je pre bekstva sakrio svoje veliko bogatstvo kod pojedinih građana, misleći da će se posle pobune ponovo vratiti. Jedan od tih koji su primili na čuvanje pašino bogatstvo bio je i Staja. Paša se nije vratio, a Stajina porodica počinje da cveta.
Koštana

Koštana, nedovršeni lik

Mnogobrojne intervencije možda su rezultat Borinog stava da je Koštana trebalo da nosi pravi dramski naboj, da okosnica bude njena stvarna sudbina, koja je ostala zapretana. “Ono što sam pisao o Koštani, nije Koštana u samoj stvari. Ona je drugo…”